Inlägg

Valtipset 2018

Bild
Traditionsenligt anordnar Valforskningsprogrammet ett valtips inför riksdagsvalet 2018. Deltagarna i den första omgången av tipset behöver anstränga sig ordentligt för att hamna närmast valresultatet hela sex månader i förväg. I sexmånadersklassen tas tips emot under perioden 9-18 mars.

Länken till Valtipset 2018 hittar du här

I tidigare omgångar av valtipset har det varit uppenbart att deltagarna tagit stort intryck av de opinionsmätningar som publiceras. Även om prediktionskraften i opinionsmätningarna vid den här tiden på valåret brukar stiga kraftigt är det ändå hela sex månader kvar till valet. Med så lång tid kvar krävs fingertoppskänsla för djupare liggande trender i väljarkåren för att hamna nära valresultatet och en hel del tur. Vinnaren presenteras någon vecka efter valet när det slutgiltiga valresultatet är protokollfört av Valmyndigheten. Blir det du? Lycka till!

I USA är det alltid en tävling om vilka prognosmakare -- oftast nationalekonomer och statsvetare -- som sex…

Bygg din egen regering!

Bild
Valforskningsprogrammet lanserar idag tillsammans med Datastory den första webbapplikationen i en längre serie. Samarbetet sker inom ramen för vårt folkbildande RJ-finansierade projekt om forskningskommunikation genom datavisualisering. Syftet med projektet är att Valforskningsprogrammets forskningsresultat ska kunna få större spridning till en bredare publik.

Steg 1: Sätt ihop din egen regering på basis av det aktuella opinionsläget
Den första applikationen heter "Blir det ett lyckligt äktenskap?" där användaren kan sätta ihop sin egen regering eller experimentera sig fram till oortodoxa lösningar. Grundförutsättningarna -- en beräkning av partiernas riksdagsmandat om opinionsläget vore ett valresultat -- hämtas från Valforskningsprogrammets sammanvägning av de senaste opinionsmätningarna, den så kallade Mätningarnas Mätning (MäMä). Matematiskt finns många kombinationer som når över 175 mandat och egen riksdagsmajoritet. Men politiskt är det inte lika enkelt.


Steg 2: Undersö…

Göteborgarna och västlänken

Bild
I den nysläppta SOM-antologin En brokig gemenskap (Ulrika Andersson & Annika Bergström, Red) kan du läsa en analys av göteborgarnas inställning till olika infrastrukturprojekt som är skriven av Dennis Andersson och undertecknad. Vårt bidrag "Göteborgare tycker om infrastruktur" ger en bild av den lokala opinionen i frågor som rör trängselskatten, västlänken och andra infrastrukturprojekt. Du tar del av kapitlet i sin helhet här.