06 juli 2014

Folkpartiets opinionsutveckling 2001-2013

Det här blogginlägget är samförfattat med Per Oleskog Tryggvason.

Valforskningsprogrammets rapport om Folkpartiets opinionsutveckling 2001-2013 hittar du här.

Språktestsvalet 2002
När man blickar tillbaka på Folkpartiets opinionsutveckling 2001-2013 kan man inte hjälpa att blicken förs mot det för Folkpartiet fantastiska valåret 2002. Det var året då Moderaternas opinionssiffror kollapsade samtidigt som Folkpartiet, i samband med förslaget om språktest för svenskt medborgarskap, exploderade i opinionen kort före valet. Med svenska mått mätt var förändringen under valrörelsen den gången dramatisk; Folkpartiets spurtvinster under valrörelsen är den största i svensk valrörelsehistoria (läs mer om partiernas spurtvinster och -förluster i Oscarsson & Holmberg 2013 "Nya svenska väljare").

Skrollar vi igenom den 65 sidor långa rapporten ser vi att Folkpartiet lyckades vinna nya väljare 2002 i nästintill samtliga sociodemografiska bagrundsgrupper. Sedan dess har partiets opinionsutveckling i de nationella SOM-undersökningarna varit en kontinuerlig dal, som under de senaste åren planat ut och stannat av.Äldre och högutbildade folkpartiets bästa vänner? 
Folkpartiet har under hela perioden 2001-2013 haft betydligt större stöd bland högutbildade jämfört med lågutbildade. De här utbildningsskillnaderna har bestått både när partiet gått framåt och bakåt i opinionen. Under senare år har partiet fått ytterligare en lojal sympatigrupp i de över 65 år. Från valåret 2010 har 65+ varit partiets starkaste åldersgrupp, där man stöttats av omkring 8 procent. Starkast är stödet bland äldre kvinnor (se sid 10 i rapporten) samtidigt som man tappat bland de yngsta väljarna.

Moderaterna populärast bland FP-sympatisörerna 
När det kommer till vilket parti som Folkpartiets sympatisörer tycker bäst om är det Moderaterna som samlar klart högst popularitetspoäng (ett medelvärde på +18 på en skala från -50 till +50 i 2013 års mätning). Även om Moderaterna är ohotade i toppen så finns det sedan 2010 en trend att Socialdemokraterna blir allt mer gillade bland folkpartister. Socialdemokraternas genomsnittliga popularitetspoäng har under tidsperioden stigit från -10 till +3, vilket är ett högre värde än vad Allianslollegan Kristdemokraterna fick (+1) 2013. Också Miljöpartiet har under senare år varit relativt populärt bland folkpartister då man haft positiva popularitetsvärden sedan 2010.04 juli 2014

Vänsterpartiets opinionsutveckling 2001-2013

Detta blogginlägg är samförfattat med Per Oleskog Tryggvason.

Du laddar ned hela partirapporten för Vänsterpartiet från Valforskningsprogrammets hemsida här. http://www.valforskning.pol.gu.se/digitalAssets/1489/1489643_utvecklingen-av-partisympatier-2001-2013-v--nsterpartiet.pdf. Nedan kan du läsa om några resultat som vi tyckte var särskilt spännande i den här rapporten.


En gång ett parti för kvinnor och unga?
Två intressanta tidsserier som är värda att lyfta fram i Vänsterpartiets opinionsutveckling är den över kön och den över ålder. I början av vår mätserie är det tydligt att Vänsterpartiet har två av sina starkaste grupper bland kvinnor och bland de allra yngsta (16-29 år). Vänsterpartiets starkaste grupp alla kategorier är unga kvinnor (24 procent 2001, se sid 10 i rapporten).  Detta mönster kvarstår fram till 2006 även om opinionsstödet alltjämt sjunker, men därefter händer något. Från och med 2006 är Vänsterpartiet lika populärt bland män som bland kvinnor och de klara åldersskillnader som fanns i början av 2000-talet suddas ut i och med att partiet tappar både bland de yngsta, men också bland den yngre medelåldern (30-49 år). Mest dramatiskt är tappet av de forna kärntrupperna, de unga kvinnorna. I 2013 års mätning är partiet faktiskt något mer populärt bästa parti bland män mellan 50 och 64 år (8 procent) än bland kvinnor 16-29 (7 procent). Vid en bredvidläsning av vår rapport om Miljöpartiet som släpptes tidigare i veckan är det ingen vågad gissning av Miljöpartiet lyckats kapitalisera på Vänsterpartiets tidigare väljargrupper.


 


Politiskt intresserade och aktiva
För att göra en bra valrörelse krävs att partierna lyckas väcka engagemang och intresse hos sina kärnväljare så att man ser till att de som sympatiserar med partiet faktiskt också går och röstar. Sett utifrån det här perspektivet är tidsserierna över stödet i olika grupper av politiskt intresse och politisk diskussionsfrekvens en glad läsning för Vänsterpartiet. Av de som 2013 sa sig vara ”mycket politiskt intresserade” uppgav 16 procent Vänsterpartiet som bästa parti. Samma överrepresentation, om än inte lika stor (12 procent) återfinns i gruppen som anger att de diskuterar politik ”någon gång i veckan eller oftare”.  
Jonas Sjöstedt inget rött skynke?
Ser vi till populariteten hos Vänsterpartiets fyra senaste partiledare så har Jonas Sjöstedt siffror helt i klass med vad Gudrun Schyman hade i slutet av sin partiledarkarriär (se sid 60).

I förhållande till sin företrädare Lars Ohly är Jonas Sjöstedt inte bara mer populärare bland de egna (se sid 63). Han väcker framförallt inte lika hög grad av antipati hos borgerliga sympatisörer som Ohly en gång gjordeDetta kan innebära att de borgerliga partierna får svårare att använda Vänsterpartiet – eller i vart fall deras ledare – som ett rött skynke under höstens valrörelse.


03 juli 2014

Moderaternas opinionsutveckling 2001-2013

Det här blogginlägget har samförfattats med Per Oleskog Tryggvason.

Det är Moderaternas dag i Almedalen idag och nu släpper vi partirapporten om partiets opinionsutveckling 2001-2013. Data är hämtade från de årligen återkommande SOM-undersökningarna. Analyserna utgör ett led i Valforskningsprogrammets forskning som en förberedelse inför valåret 2014. Rapporterna för de åtta riksdagspartierna är identiska till sitt innehåll.

Du hittar hela rapporten här. Nedan finns en kort kommentar om några av bilderna.

Moderaterna starkare bland de välbärgade i samhället
Moderaterna är starkare bland män, privatanställda, företagare och höginkomsttagare än bland kvinnor, offentliganställda, arbetare och låginkomsttagare. Så långt finns det inte några stora överraskningar i materialet. Det som är värt att lyfta fram är stabiliteten i dessa mönster. Trots att Moderaterna förändrats från ett parti med 12 procents stöd 2002 till som mest 34 procent i 2011 års undersökning, består huvudmönstren i materialet.
Kraftigt försvagade antipatier för Miljöpartiet bland M-sympatisörer.
De moderata sympatisörernas gillande av andra partier är också stabilt över tid, med undantag av sympatierna för Miljöpartiet. M-sympatisörernas genomsnittliga sympatipoäng på en ogillar-gillarskala från -50 till +50 har förändrats dramatiskt från -25 år 2001 till +1 2011 (i nivå med sympatierna för Kristdemokraterna). Sedan 2011 har sympatierna för MP fallit tillbaka något men förändringen under 00-talet är ändå remarkabel. 


Sverigedemokraterna är ett lika impopulärt parti som Vänsterpartiet bland Moderaternas sympatisörer. I den senaste SOM-undersökningen 2013 hade SD en popularitetspoäng på -22 och Vänsterpartiet -27 bland M-sympatisörerna. 

Läs mer om Valforskningsprogrammet på vår hemsida www.valforskning.pol.gu.se.