10 december 2008

SCB/PSU

Statistiska centralbyråns partisympatiundersökning (SCB/PSU) för november är en trygg hamn efter en stormig höst på folkopinionens hav. Likt en fyr i opinionsmätarmörkret ger den ledning så här i adventstid: Oviktat. Drygt niotusen i urvalet. Renläriga sannolikhetsurval. Små felmarginaler.

Jag skall inte plåga er med fler figurer över opinionsutvecklingen. Intressantast med SCB/PSU är hur s-blockets ledning förändrats under mandatperioden. Själv brukar jag beräkna en differens mellan stödet för s+v+mp och stödet för c+fp+kd+m. Därefter dividerar jag med två för att procenttalen bättre skall motsvara andelen väljare som Alliansen behöver vinna för att det skall bli helt jämnt mellan blocken.

Ledningen för v+s+mp över c+fp+kd+m:
November 2006: +3,4 procentenheter
Maj 2007: +7,4 procentenheter
November 2007: +8,2 procentenheter
Maj 2008: +7,9 procentenheter
November 2008: +6,4 procentenheter

SCB/PSU bekräftar höstens opinionsframgångar för Alliansen, men som vanligt levererar SCB mindre opinionsdramatik. Avståndet mellan blocken är klart större i SCB/PSU än vad många av oktober och november-mätningar har visat. PSU visar att sedan maj har Alliansen tagit in 1,5 procentenheter på s-blocket (vilket motsvarar sisådär 85 000 väljare). Trehundrafemtiotusen väljare skiljer blocken åt. Alliansen måste vinna 17 000 väljare brutto varje månad fram till september 2010 för att hinna ikapp.

/Henrik Oscarsson

Inga kommentarer:

Närmare två tredjedelar stöder ett förslag om slöjförbud

Idag inför Danmark ett förbud mot att bära plagg som täcker ansiktet på offentliga platser. Böter på 1000 kr väntar för de som bär huvor, ma...