06 februari 2009

18+2

Den 7 juli väljer vi minst 18 kandidater till Europaparlamentet. Men Valmyndigheten kommer också räkna fram vilka partier som får de två nästa mandaten (nr 19 och nr 20). Ratificeras Lissabonfördraget har Sverige nämligen 20 platser i parlamentet istället för 18. De kandidater som erhåller mandat 19 och 20 får alltså resa till Bryssel om och när fördraget antas.

Vallokalerna i Europaparlamentsvalet den 7 juni stänger klockan 21. Ett preliminärt resultat över partiernas röststöd föreligger förhoppningsvis ett par timmar senare. Först när onsdagsrösterna är räknade vet vi det slutgiltiga resultatet.

I europaparlamentsvalen spelar personrösterna mycket större roll än i riksdagsval. Sverige är en valkrets. Detta extra spänningsmoment kommer vi dock inte kunna följa under valkvällen. Sammanräkningen av personrösterna påbörjas nämligen inte förrän nästa morgon. Preliminära rapporter om vilka kandidater som Sverige skickar till Europaparlamentet är att vänta först framåt lunch (kanske senare ändå) måndagen den 8 juni. Och blir det tätt i personröstningen så hålls vi på halster fram till onsdagen när det slutgiltiga valresultatet föreligger.

/Henrik Oscarsson

1 kommentar:

Josh Lyman sa...

Frågan är när Sverige och Europa ska göra det möjligt för kandidater att kandidera i andra länder, precis som på samma sätt som det går att kandidera i en annan valkrets i riksdagen.

Bloggen ligger på is

Den här bloggen uppdateras inte längre regelbundet. Blogginlägg från min penna publiceras med större regelbundenhet på Politologernas hemsid...