19 maj 2009

Statsvetarna vs bloggläsarna

Valtipset inför Europaparlamentsvalet den 7 juni är nu avslutat. Jag har beräknat partiernas genomsnitt bland de tips som kommit in från Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg (blott 19 st, avsevärt lägre än i samband med riksdagsval) och från bloggläsarna (35 st). Tips som inte summerat ens i närheten av 100 procent (ett tips summerade till 107 procent) har diskvalificerats och ingår heller inte i beräkningarna.


Tipsen är mycket lika varandra och befinner sig också mycket nära de senaste opinionsmätningarna. Såväl statsvetare som bloggläsare tror på ett högre valdeltagande än sist. Bloggläsarna tippar att PP klarar spärren medan KD hamnar under spärren. Statsvetarna gör den helt omvända bedömningen. Ingen grupp tror att Junilistan kommer kunna försvara sin representation i Bryssel.
Om statsvetarna eller bloggläsarna tar hem spelet får vi reda på om tre veckor.

Inga kommentarer:

Närmare två tredjedelar stöder ett förslag om slöjförbud

Idag inför Danmark ett förbud mot att bära plagg som täcker ansiktet på offentliga platser. Böter på 1000 kr väntar för de som bär huvor, ma...