29 juni 2009

Centerpartiet: Bra och dålig politik

Centerpartiet är alltjämt det parti som de svenska väljarna uppfattar som bäst på frågor som rör glesbygden. Väljarna associerar spontant Centerpartiet med en bra glesbygdspolitik (balansmått +32). Även bland Centerpartiets egna väljare toppar glesbygdsfrågorna (+67).


Andra bra Centerpartigrenar enligt väljarna är företagarpolitiken (+23 bland samtliga), miljöfrågor (+19), frågor som rör lag och ordning (+19). Däremot är det klart sämre betyg för politik som rör social trygghet och äldreomsorg (+3). När det gäller invandrings- och flyktingpolitiken (-1) och integrationspolitiken (-2) är det en övervikt av väljare som spontant nämner C som ett parti som har en dålig politik.
Centerpartiets energi- och kärnkraftspolitik gillas mer av väljarna som helhet än av Centerpartiets egna väljare. I själva verket hamnar energi- och kärnkraftsfrågorna på jumboplatsen (+3) bland C-väljarna. (Märk väl att de här resultaten är hämtade från valet 2006, före Centerns omsvängning i kärnkraftsfrågan).

Inga kommentarer:

Närmare två tredjedelar stöder ett förslag om slöjförbud

Idag inför Danmark ett förbud mot att bära plagg som täcker ansiktet på offentliga platser. Böter på 1000 kr väntar för de som bär huvor, ma...