28 juni 2009

Folkpartiet: Poll of polls

Strax före valet 2006 noterade Folkpartiet uppemot 11 procent i flera opinionsmätningar men föll tillbaka under valrörelsen. Nedgången fortsatte sedan efter valet. FP föll brant från valresultatet 7,54 procent ned till omkring 5,5 procent under våren 2007. Återtåget gick lika snabbt. I oktober 2007 var partiet tillbaka på samma nivå som valresultatet. Därefter har det varit en svag men ihållande negativ utveckling av FPs opinionsstöd. Under de senaste året, sedan sommaren 2008, har Folkpartiet legat under sju procent i snitt.


Kommentar: Prickarna i figuren representerar alla mätningar av Folkpartiets röststöd under perioden september 2006-juni 2009. Den grå linjen är fyraprocentspärren. Den svarta linjen representerar Folkpartiets valresultat 2006. Den blå linjen visar FPs opinionsutveckling under perioden (lowess-smoothing; bandbredd 0,13).

Inga kommentarer:

Närmare två tredjedelar stöder ett förslag om slöjförbud

Idag inför Danmark ett förbud mot att bära plagg som täcker ansiktet på offentliga platser. Böter på 1000 kr väntar för de som bär huvor, ma...