30 juni 2009

Socialdemokraterna: Bra och dålig politik

Vilken s-politik gillas respektive ogillas av väljarna? Varför inte fråga väljarna själva? Det gör vi förstås i de svenska valundersökningarna i samband med valen. Vi frågar om 18 politikområden. Frågan är öppen. Intervjupersonerna får nämna spontant vilka partier de tycker har en bra respektive dålig politik.

Trygghet och ekonomi (balansmått +39 och +20) uppfattas som socialdemokraternas styrkeområden, enligt de svenska väljarna. Bedömningen delas av socialdemokraternas egna väljare som har samma två områden i topp (+66 resp +55).

Socialdemokraternas sysselsättningspolitik betygsattes historiskt lågt i 2006 års val och det bidrog till förlusten av regeringsmakten (balansmått 0). Andra områden som får minusbetyg av väljarna är flykting- och invandringsfrågor (-3), skol- och utbildningsfrågor (-5), integrationsfrågor (-6), glesbygdsfrågor (-7) och företagarfrågor (-10).

S-väljarna själva har en liknande rangordning av bra och dålig s-politik. Bland socialdemokraternas egna väljare hamnar VSO (vård, skola, omsorg), ekonomi, skatter och sysselsättning i topp.


Inga kommentarer:

Närmare två tredjedelar stöder ett förslag om slöjförbud

Idag inför Danmark ett förbud mot att bära plagg som täcker ansiktet på offentliga platser. Böter på 1000 kr väntar för de som bär huvor, ma...