Mänskliga värderingar 3

För er som följt inläggen om mänskliga värderingar är jag skyldiga er en fullständig tabell över värderingsutvecklingen hos svenska folket under de senaste tjugo åren (klicka på tabellen för att se den i större format). Procenttalen i tabellen visar andelen svenskar som värderar värdet som "mycket viktigt".

Kommentarer

Intressant,

vet man i vilken utsträckning hur viktigt ett värde anses vara påverkas av upplevd brist på värdet?
Ingleharts knapphetshypotes fungerar som tolkningsverktyg för flera av värdena (t ex landets säkerhet och en värld i fred) men blir märkligare för andra. Jag har skrivit mer om det i ett kapitel som heter "Om individualisering" i boken "Det hyperindividualiserade samhället". Och nej, den ligger nog inte ute på Pirate Bay. Det är gammal hederlig köpekunskap.
Jesper sa…
Icke-digital kunskap? Så egendomligt.

Vad står att hitta för trender i siffrorna då? Lite spikar i trygghetsvärden efter 9/11. Spontant tycker jag mig se viss hedonism på uppgående.

Lite förvånande att frälsning sjunkit. Jag trodde den mediala sanningen var att de troende förökat sig.
Jesper: Jodå, jag har nog en inscannad pdf på kapitlet nånstans :)

kolla in http://www.henrikoscarsson.com/2009/06/manskliga-varderingar-1.html