19 mars 2010

Ökande trafik mellan soffan och valurnan

Väljarrörlighet omfattar inte bara rörelser mellan olika partier utan också rörelser mellan grupperna röstare och icke-röstare. I själva verket är denna trafik mellan soffan och valurnan så omfattande att den i ett jämnt riksdagsval är lika utslagsgivande som väljarrörligheten över blockgränserna. När­ma­re 15 procent av medborgarna mobi­liseras eller demobiliseras från ett val till ett annat. Det är drygt en miljon väljare!
Var tionde röstberättigad låg på soffan i både 2002 och 2006 års riksdagsval. Sjuttiosex procent deltog i båda valen. Andelen medborgare som mobiliserades till valurnorna i samband med 2006 års riksdagsval (7 procent) var lika stor som andelen medborgare som demobiliserades (7 procent). Resultaten är hämtade boken Regeringsskifte. Väljarna och valet 2006 (Henrik Oscarsson & Sören Holmberg 2008) och bygger på röstlängdskontrollerade uppgifter om röstning från de svenska valundersökningarnas tvåvalspaneler.

2 kommentarer:

Henrik sa...

Det intressanta vore ju att köra detta mot valresultat...

Henrik sa...

Oj, kommenterade på fel inlägg!