Inlägg

Visar inlägg från april, 2010

Kan man lita på online-paneler?

Bild
Undersökningsresultat från s k online-paneler rapporteras allt flitigare i svensk dagspress. Just nu råder viss förvirring när det gäller tillförlitligheten i "nätundersökningar". Som vanligt gäller att hålla isär olika saker. Som datainsamlingsmetod är webbenkäter helt oslagbara när det gäller kostnader och effektivitet. Fältarbetet sköter sig självt. Data blir analyserbart i samma stund svaren kommer in. Sedan 2002 genomför Valforskningsprogrammet regelbundet kampanjpanelundersökningar via webben (e-panelen) under valrörelserna som ett viktigt komplement till riksrepresentativa urvalsundersökningar (besöksintervjuer och postenkäter).

Det stora diskussionsämnet är dock inte webbenkäten som datainsamlingsmetod utan snarare fenomenet att rekrytera stora stående online-paneler med respondenter som gör anspråk på att kunna leverera resultat som är representativa för befolkningen. Aftonbladet/United Minds hävdar att respondenterna i deras nätmätningar "motsvarar ett represen…

Odelleffekten

När kritik av motståndarnas politik (negative campaigning) övergår i smutskastning (mudslinging) går innebörden i den sakpolitiska kritiken ofta förlorad. Fokus hamnar på de verbala angreppen i sig själva. Mats Odells motståndarkritik av de rödgrönas utlovade kommunmiljarder är det idag ingen som talar om. Ingen sitter och räknar på om och hur kommunmiljardlöftet är finansierat eller vad effekterna av en sådan politik kan bli. Istället talar vi om hur kommunminister Odell valde att benämna denna politik.

Tobleroneuttalandet var väntat men kanske inte så tidigt i valrörelsen och inte från en minister. Har fördämningarna brustit? Nästa fotfel lät inte vänta på sig. Thomas Östros kunde inte hålla huvudet kallt utan kontrade med dyngstack. När dessa ledargestalter bland våra förtroendevalda sätter sig jämte varandra i sandlådan så sänder det signaler om att det är fritt fram för andra att delta. Farväl sakpolitiska diskussioner om hur viktiga samhällsproblem skall lösas under den kommande …

Schyman, SOM och jämställdheten

I en debattartikel i GP idag uttrycker Gudrun Schyman sin besvikelse över att jämställdheten uppfattas som viktig av endast två procent av svenskarna i den senaste SOM-undersökningen. Att grundläggande surveymetodologi blir ämne för en debattartikel händer inte särskilt ofta. Artikelrubriken förmedlar en av de viktigaste insikterna inom surveyforskningen (och journalistiken och politiken) nämligen att svaren beror på frågan. (Tänk om man istället fick svar som handlade om helt andra saker än vad man frågade om eller om man fick samma svar oavsett hur frågan ställts...?).

Av någon besynnerlig anledning (eftersom den är huvudrollsinnehavaren i artikeln) redovisas emellertid inte den frågeformulering som används i SOM-undersökningarna sedan 1986 (och för övrigt i tusentals andra undersökningar i världen sedan ett halvsekel tillbaka). SOM använder en variant av den klassiska MIP (Most Important Problem)-frågan och lyder så här:


"Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker du…

Biståndsviljan i Sverige

Bild
Biståndsviljan i Sverige utgör en av de längsta tidsserierna vi har tillgång till inom svensk samhällsvetenskap. Frågor om u-hjälp och bistånd har inte ställts på exakt samma sätt hela tiden, men vi kan ändå gå tillbaka till 1956 för en tidsserie med acceptabel jämförbarhet. För detaljer hänvisas till Ekengren & Oscarsson (1998).

Figuren visar andelen biståndsvänliga personer i Sverige. Ju högre andel desto starkare biståndsvilja.


De blåa siffrorna är hämtade från svenska valundersökningar. De gröna siffrorna är Statistiska centralbyråns regelbundna mätningar av biståndsviljan och desamma som SIDA brukar använda sig av. De orange siffrorna är hämtade från SOM-undersökningarna under perioden 1987-2009.

Stödet för svenskt bistånd till utvecklingsländer var mycket starkt under den period då det statliga biståndet byggdes upp, framför allt under 1960-talet. Det fanns en stor och växande kaka att fördela både inom landet men också utanför Sveriges gränser.

Ekonomiska konjunkturer spelar en…

Valtipset 2010

Bild
Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg brukar anordna valtips inför varje riksdagsval. Den här gången bjuder vi in alla som vill att delta.

Från och med idag och fram till den 19 juni kan Du lämna in Valtipset 2010. Valtipset är en tävling i att gissa valresultatet i riksdagsvalet. Den 20 juni presenteras hur alla tippare tror att Valet 2010 kommer att sluta. När valresultatet är redovisat den 22 september koras en vinnare. Förutom ära och berömmelse utlovas ett bokpaket med böcker om svenskt väljarbeteende till den som hamnar närmast valresultatet. Om du vill kan Du lämna in två olika tips.

För att vinna behöver ditt tips (11 partier + övriga) ha den minsta summerade avvikelsen (i procentenheter) från valresultatet. Om två tips hamnar på delad förstaplats används gissningar av valdeltagandet som tie-breaker. Skulle två tips ändå vara lika vinner det först inlämnade tipset.
Information om partiernas styrkeförhållanden i opinionsmätningarna kan du hitta på Ekots hemsida. Historiska d…

Opinionsutvecklingen under mandatperioden

Bild
Figurerna nedan visar opinionsutvecklingen från september 2006 och till idag för de sju riksdagspartierna och Sverigedemokraterna. Resultaten bygger på mätningar från Sifo, SCB, Synovate, Novus och Demoskop. Den svarta linjen i figurerna representerar valresultatet 2006. Den grå tjocka linjen representerar fyraprocentspärren.Vänsterpartiet: stabilt mellan fem och sex procent


Miljöpartiet: mot det bästa riksdagsvalet i partiets historia?Socialdemokraterna: kan partiet höja sig från Perssons katastrofresultat?
Sverigedemokraterna: upp som en sol i oktober...Kristdemokraterna: snittar ovanför fyra procent
Folkpartiet:
stabilt kring 7 procent


Centerpartiet:
Linjär nedgång


Moderaterna:
mot nya valframgångar på Allianskamraternas bekostnad?

Nu börjar valrörelsen

Bild
Om någon vecka drar den lilla valrörelsen igång. Den kommer att pågå intensivt i ungefär en månad mellan den 15 april och 15 maj. Detta och mycket annat fick vi lära oss under den förra veckan när socialdemokraternas kommunikationschef Karin Pettersson besökte ett seminarium på Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg. Det blev ett mycket intressant seminarium om socialdemokraternas kampanjstrategi inför 2010 års val. Vi fick också strecka för den 3 maj i almanackan. Då presenteras en gemensam vårmotion av de rödgröna partierna. Enligt Pettersson kommer många frågor besvaras och mycket falla på plats vid denna tidpunkt.

Figuren visar det procentuella opinionsstödet (Demoskop, Sifo, SCB, Synovate & Novus) för VSMP (röd) och CFPKDM (blå) under den innevarande mandatperioden (procent).

Den närmaste månaden blir med andra ord högintressant och viktig för fortsättningen. Räkna med mycket politik men sannolikt inga dramatiska omedelbara förändringar av väljaropinionen. Utspel, vårbudge…