Inlägg

Visar inlägg från juni, 2010

Mutor och korruption

Bild
Idag kl 10:00 presenterade SOM-institutethuvudrapporten från 2009 års SOM-undersökning. Det är förstås julafton för alla som är intresserade av läsa av opinionspulsen på svenska folket. Årets SOM-bok heter "Nordiskt ljus" och inbegriper femhundranittio sidor analyser av Samhälle Opinion och Medier, kompetent redigerat av professorerna Lennart Weibull och Sören Holmberg.

Själv deltar jag i årets bok med ett kort kapitel om svenska folkets syn på mutor och korruption. Perceptioner av korruption ingår som ett allt större forskningsintresse inom ramen för min medverkan i QoG-institutets forskning.
Studien bekräftar den gängse bilden att svenskar i liten utsträckning kommer i kontakt med illegal korruption. Tretton av tusen svenskar, eller drygt en procent, uppger i SOM-undersökningen 2009 att de någon gång blivit erbjudna att betala mutor i sina kontakter
med tjänstemän i offentliga myndigheter eller anställda på företag. Att erbjudanden om att betala mutor överhuvudtaget förekomme…

Schyman & Paulsen var röstmagneter

Bild
Trots att hela Sverige är en valkrets och spärren i personvalet lägre (5 procent) än i riksdagsvalen var det bara två kandidater i EUP-valet 2009 som blev invalda på kryss, det vill säga de hade inte kommit in i Europaparlamentet om väljarna inte kryssat dem förbi kandidater som stod längre upp på listan. De två personerna är Anna Maria Corazza Bildt och Alf Svensson.
I Europaparlamentsvalundersökningen 2009 genomförde vi som vanligt mätningar av såväl kandidatkännedom som kandidatpopularitet. Kändisskap och popularitet är givetvis nödvändiga förutsättningar för att få erhålla personkryss. Att vara före detta partiledare måste betraktas som en stor tillgång i det här avseendet. Våra resultat visar att både Alf Svensson och Gudrun Schyman slog nytt rekord i kändisskap. När det gäller popularitet bland det egna partiets väljare var Schyman och Paulsen i topp.Vi har förstås också studerat effekten av kandidatpopularitet på partival. Vilka kandidater kan sägas ha varit dragplåster för si…

Valtipset över tid

Bild
På allmän begäran gjorde jag en analys av inströmmande valtips under maj och juni. Precis som man skulle kunna förvänta sig har tipparna tagit intryck av den opinionsförändring som opinionsmätningarna fångat upp under slutet av maj. Framför allt märks det i tippningen av Moderaternas och Socialdemokraternas röststöd.

Den absoluta huvuddelen av alla Valtips kom in före mitten av maj. Det är inte självklart att sent inlämnade tips per automatik har bättre chans än tidigt inlämnade tips. Framtiden får utvisa om det var maj-tipparna eller juni-tipparna som hamnar närmast valresultatet.
Miljövalet 2009

Europaparlamentsvalet 2009 blev ett miljöval. Det visar vår nya SCB-rapport "Ett svenskare Europaval" som släpptes idag: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____296193.aspx (Henrik Oscarsson & Sören Holmberg 2010).

När Valundersökningens svarspersoner helt öppet får ange vilka frågor som var viktiga när det gäller vilket parti de röstade på 2009 gav närmare hälften -- hela 48 procent -- ett svar som kan föras till kategorin miljö & klimat. På andra plats kommer frågor som Piratpartiet lanserade i valrörelsen, det vill säga integritet på nätet och fildelning (19 procent). På plats tre hamnar sysselsättningen med 14 procents omnämnanden. Övriga frågeområden får klart färre utpekanden som viktiga valfrågor. Valutafrågan (euro eller ej) nämns av 7 procent, invandring av 6 procent och ekonomin av 5 procent. Ytterligare ett tiotal sakområden anges av mellan 3 till 5 procent av de svarande. Bland dem märks t ex fredsfrågan som nämns av 5 procent, jordbruksstödet av 5 procent…

Om TV-reklam i EUP-valet 2009

Bild
Idag presenterades min och Sören Holmbergs första rapport om Europaparlamentsvalet 2009 på Statistiska centralbyråns hemsida. Rapporten kommer under hösten att byggas ut till en forskarantologi på svenska och därefter, om forskningsfinansiärer är oss nådiga, en bok på engelska om de fyra Europaparlamentsval som anordnats i Sverige sedan 1995. Inget annat land i Europa har genomfört så stora väljarundersökningar i samband med EUP-val.

Rapporten bjuder förstås på många spännande nyheter. En sådan nyhet är att vi för första gången ställde frågor om TV-sänd politisk åsiktsreklam: ”Inför årets val till Europaparlamentet, såg du något av partiernas reklaminslag på TV?”. Hela två tredjedelar av svarspersonerna uppger att de sett partipolitisk TV-reklam vid åtminstone något tillfälle under valrörelsen (se tabell 3.2b). Bland dem som uppger att de exponerats för reklam var merparten exponerade vid mer än ett tillfälle: Tjugotvå procent svarade ”Ja, vid något tillfälle” och 44 procent svarade ”J…

Så slutar riksdagsvalet 2010

Det blir regeringsskifte i Sverige i höst. De rödgröna når egen majoritet, Mona Sahlin blir statsminister trots ett historiskt dåligt valresultat för Socialdemokraterna, samtliga sju riksdagspartier klarar sig kvar, Sverigedemokraterna missar fyraprocentspärren, och valdeltagandet kravlar sig strax över åttio procent och stannar på 80,2.

I Göteborgs universitets Valtips 2010 har totalt 813 personer under maj och juni fått gissa valresultatet i riksdagsvalet 2010. Här är resultatet av deras kollektiva tips. Om man tror mer på Wisdom of the Crowd än på opinionsmätningar slutar riksdagsvalet så här:

Vänsterpartiet: 5,5 procent
Socialdemokraterna: 32,0 procent
Miljöpartiet: 9,9 procent

Centerpartiet: 5,2 procent
Folkpartiet: 7,1 procent
Kristdemokraterna: 4,4 procent
Moderaterna: 28,5 procent

Sverigedemokraterna: 3,8 procent
Piratpartiet: 1,3 procent
Junilistan: 0,4 procent
Feministiskt initiativ: 0,9 procent
Övriga partier: 1,0 procent

Valdeltagande: 80,2 procent

Kommentar: Valtips utan avsändare har r…

Valtipset 2010: Sista påminnelsen

Bild
Du har väl lämnat in ditt valtips? Om inte så har du till midnatt på dig! Göteborgs universitets stora valtips inför 2010 års val stänger idag lördag den 19 juni tre månader före riksdagsvalet!

Valtipset når du genom att klicka här! Sprid gärna länken vidare till personer som du tror gillar att tippa valresultat.
Närmare 900 personer deltar i Valtipset. Vi hoppas på många fler. En del av de som tippat kan du se på Valtipsets Facebook-sida. Exakt hur just du tippar kommer ingen att få reda på så länge du inte går och vinner Valtipset 2010!
För den som vill läsa på om det aktuella opinionsläget finns numera en mycket lång rad sammanställningar av de senaste mätningarna att ta del av. På Ekots hemsida återfinns dessutom alla mätningar i ett nedladdningsbart Exceldokument om du vill göra egna viktningar eller analyser.
http://www.henrikoscarsson.com/
http://www.svenskopinion.nu/ Genomsnitt av de senaste mätningarna från Demoskop, Novus Opinion, Sentio Research, SIFO, Synovate och United Mind…

Almedalenresenärens väljarguide

Glöm inte att packa ned svenska valforskningsprogrammets uppdaterade version av vår engelska broschyr där de viktigaste tidsserierna över svenskt väljarbeteende finns samlade på ett och samma ställe:

http://www.valforskning.pol.gu.se/digitalAssets/1309/1309446_swedish-voting-behavior-juni-2010.pdf

Då kan du utan vidare droppa repliker av typen "Tror Du att väljarrörligheten kommer att öka ytterligare från den nuvarande nivån på 37,1 procent partibytare?"

Centern, kärnkraften och småskaligheten

Det är svårt att förklara för unga studenter hur energi- och kärnkraftsdebatten satte sin prägel på svensk inrikespolitik under 1970-talet. Kärnkraftsdebatten låg bakom regeringskriser, parlamentariska låsningar, folkomröstningar med tre alternativ, ett centerparti som fick 25 procent av rösterna och ungdomar i mängder strömmade till centerpartiets ungdomsförbund. En hel politisk åsiktsdimension döptes efter frågan: kärnkraftsdimensionen.

Det är lätt att glömma hur djupa rötter kärnkraftsmotståndet har i centerpartiets historia och ideologi. Lätt att tro att det hela i första hand handlade om en rädsla för kärnavfall och härdsmältor. Men det handlade om mer än så. Kärnkraften var en symbol för en centraliserad produktion och en storskalig lösning, något som var rödflaggat i den centerpartistiska samhällskritiken. Centeridén om ett decentraliserat samhälle med småskaliga lösningar gick på tvärs mot hela tanken på att producera elström på några få utvalda platser.

Från och med idag finns …

Opinionsläget inför sommaren

De senaste dagarnas turbulens kring opinionsförändringarna under maj har understrukit betydelsen av att ta hänsyn till fältperioderna -- den tidsperiod under vilken undersökningarna genomförs -- när man uttolkar resultat från opinionsmätningar.

Statistiska centralbyråns partisympatiundersökning har fått helt obefogad kritik. Henrik Brors kallade mätningen för en felmätning när det i själva verket handlar om en feltolkning. I början av maj när SCB genomförde huvuddelen av intervjuerna var de rödgröna fortfarande i en klar ledning. Synovates aprilmätning slutade samlas in den 28 april, samma dag SCB påbörjade sitt fältarbete. I Synovates aprilmätning hade de rödgröna en ledning på 8,2 procentenheter! Att kritisera SCB för att de missat opinionsförändringar som i huvudsak ägt rum under partisympatiundersökningens uppföljningsarbete i slutet av maj saknar seriositet. Ändå väljer SVT Text idag att kontrastera dagens Sifomätning med SCB-mätningen trots att det skiljer en månad mellan dem.

Går…

Opinionsläget tilläggsinfo

Det här är exempel på tilläggsinformation som de olika opinionsinstituten skulle kunna servera sina kunder med. Jag exemplifierar med Sifo från 13 juni 2010.

Hypotestest att partiets proportion > .04
Sannolikhet att Folkpartiets skattning (6.1%) är större än fyra procent = 1.0000
Sannolikhet att Vänsterpartiets skattning (5.1%) är större än fyra procent = .9929
Sannolikhet att Centerpartiets skattning (4.9%) är större än fyra procent = .9775
Sannolikhet att Kristdemokraternas skattning (4.5%) är större än fyra procent = .8673
Sannolikhet att Sverigedemokraternas skattning (4.3%) är större än fyra procent = .7481

Test för skillnad mellan två proportioner
Sannolikhet att Moderaternas skattning (32.9%) är större än Socialdemokraternas skattning (30.6%) = .9368
Sannolikhet att Allianspartiernas skattning (48.4%) är större än de Rödgrönas skattning (45.6%) = .9584

I exemplen ovan har jag använt mig av de enklast tänkbara formlerna för statistiska hypotestest när sannolikheterna har beräknats. I s…

Opinionsläget parti för parti

Bild
På allmän begäran: Poll of polls för hela mandatperioden och för alla partier. Svart streck=partiets valresultat 2006. Grått streck: Fyraprocentspärren.
Opinionsläget maj 2010

Bild
Statistiska centralbyråns partisympatiundersökning (SCB/PSU) presenterade idag sin stora majmätning. Jämfört med de senaste Novus, Demoskop och Synovate-mätningarna visar SCB en ledning för det rödgröna regeringsalternativet med sex procentenheter. Inknackad i min poll of polls är ledningen för det röda laget en dryg procentenhet.

SCB/PSU har mindre av osystematiska fel än andra undersökningar i kraft av ett betydligt större urval (9 000 personer). Paneldesignet där personer återintervjuas möjliggör att följa opinionsförändringar på individnivå. Därför blir felmarginalerna små i skattningarna.

Varför skiljer SCBs resultat från övriga institut? Viktigt att påminna att SCB denna sköna maj har haft en ovanligt lång fältperiod (28 april-30 maj), oklart varför. Det är alltså inte omöjligt att de senaste telefonundersökningarnas uppmätta likaläge i opinionen inte syns i SCB-mätningen. Den långa mätperioden ger ett slags genomsnitt för maj månad. En månad då mycket ny politik presenterades för…

Väljarhandboken Del 1

Det finns handböcker och guider för precis allting. Matlagning, mental hälsa, löpträning, fotografering, konstsmide, laxfiske och svampplockning. Aktiehandel, perenna växter, oljemålning, modellflygplan, massage, fjällvandring och poker. Handböcker kan informera dig om hur du sover bättre, hanterar konflikter, värderar antikviteter, reparerar bilar och skriver romaner.

Men jag har aldrig sett någon handbok om den ädla konsten att välja parti. Märkligt, kan tyckas, eftersom alla dessa miljontals beslut bidrar till att forma ett helt folks framtida öde och avgör vilka medborgare som skall få fatta beslut i gemensamma angelägenheter (och vilka som får sätta sprätt på ett tusen miljarder kronor om året).

Frågan är hur en Väljarhandbok egentligen skulle se ut?

Syftet med min väljarhandbok är inte att ge goda råd om hur man bör tänka och resonera när man väljer parti. Det vore förmätet. När det gäller valhandlingen är varje medborgare suverän. Rådgivning och pekpinnar riskerar att uppfattas so…

Valresultat 1921-2006

Bild
Demoskops mätning förra veckan föranledde spekulationer om att Moderaterna inför höstens riksdagsval har en reell möjlighet att erhålla fler röster än Socialdemokraterna. Rösterna är förstås inte räknade än (!), men om M skulle bli större än S är det utan tvivel en historisk händelse av magnitud. Socialdemokraterna har varit det största partiet i varje nationellt val under demokratisk tid. Man får gå tillbaka till fördemokratisk tid, till höstvalet 1914, för att hitta ett andrakammarval där Socialdemokraterna inte fått det största partiet.

Att ha vittring på ledarpositionen i svensk politik är givetvis psykologiskt viktigt för Moderata sympatisörer och kampanjarbetare inför sommaren. (För ordnings skull är det dock på sin plats att påminna att M faktiskt varit större än S vid ett par tillfällen tidigare. I opinionsmätningar vill säga.) Det sätter förstås en extra krydda på tillställningen. För ett parti kan det aldrig vara negativt att öka sitt stöd i opinionen. Men samtidigt riskerar …

Dags att anmäla dig till statsvetarkonferens

Bild
Det svenska statsvetenskapliga förbundet firar sitt 40-årsjubileum i samband med årsmötet i Göteborg den 30 september-2 oktober. För den som vill uppleva 150 svenska statsvetare samlade på ett och samma ställe får man inte missa denna "firmafest".

Det är i de här sammanhangen en stor del av nya spännande forskningsresultat och projekt presenteras för första gången. Det handlar om forskning som först långt senare kommer att väcka debatt och uppmärksamhet i samhällsdebatten. För den som vill vara med vid forskningsfronten i svensk statsvetenskap är det årsmötet som gäller!
Årsmötet har 12 olika arbetsgrupper. All information om konferensen inklusive anmälningsformulär hittar du här! Årsmötet har också en egen sida på Facebook!
Själv har jag ansvaret att arrangera en eftervalsanalys. Valanalyspanelen den 30 september 17:00 blir något alldeles extra! Kent Asp, Jesper Strömbäck, Sören Holmberg och Henrik Oscarsson presenterar pinfärska resultat från undersökningar genomförda i samb…

Rättvisevalet 2010?

Hur kommer 2010 års riksdagsval gå till historien? För att Sverige fick sin första kvinnliga statsminister? Eller för att Fredrik Reinfeldt blev den förste borgerlige regeringsbildare som blev omvald? Eller för att något av de fem partier som varit ryggraden i det svenska partisystemet under hela fick lämna riksdagen? Eller kommer vi minnas genombrottet för politisk åsiktsreklam i TV eller för sociala medier i valrörelsen? Eller för att valresultatet ledde in i parlamentarisk kris och politisk instabilitet mitt under en känslig vändpunkt i konjunkturcyklerna?

I sin avhandling "Svenska valkampanjer 1866-1988" (som snart är nedladdningsbar på Valforskningsprogrammets hemsida) har statsvetaren Peter Esaiasson givit namn åt merparten svenska andrakammarval och riksdagsval i historien. Med Peters hjälp har jag preliminärkompletterat fram till 2006 års val. Här är hela listan:
Premiärvalet 1866Försöksvalet 1869Bondevalet 1881Centralköksvalet 1884Tullvalen 1887Det andra rösträttsvale…