Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2010

Stödet för SD i Sveriges kommuner

Bild
Intresset från internationella forskare att lära sig mer om SD är mycket stort. Sitter därför en del och plockar med SD-analyser just nu. Jag har en förkärlek för att visualisera data. På kartan nedan är stödet för Sverigedemokraterna i riksdagsvalet 2010 i landets kommuner. Jag har delat in kommunerna i fem lika stora grupper (20-20-20-20-20) precis som jag gjort i en del tidigare inlägg som presenterats här på bloggen. Alltså: I tjugo procent av landets kommuner är stödet för SD 7,64 procent eller högre (de mörkast orangea områdena).
SD klarade sig sämst
Danderyd   1.684221
Umeå   2.305997 Täby    2.32886
Norsjö   2.345181
Robertsfors    2.39245
Piteå   2.395272
Bjurholm   2.439024
Vännäs   2.613176 Malå   2.652771 Vaxholm   2.654243

SD klarade sig bäst Svalöv   13.13693
Svedala   13.31244
Tomelilla   13.39454 Skurup   13.50281
Östra Göinge   13.74205 Trelleborg   13.75467
Hörby   13.97428 Bjuv   14.89284
Bromölla   15.40812
Sjöbo   15.83698
Källa: Valmyndigheten bearbetat i STATA 10SE (spmap)

Dom där politikerna

Bild
Det finns medborgare i vårt land som inte är som vi andra. De som låter sig väljas i förtroende för att representera våra åsikter och intressen i samband med demokratiskt beslutsfattande. De som tar på sig att driva, förankra, genomföra och förklara beslut kring våra gemensamma angelägenheter. De rår över hur huvuddelen av våra skattepengar används. Och de flesta (närmare bestämt 97,6 procent) är inte proffs utan amatörer som ägnar mycket tid och kraft åt sina uppdrag. De förtroendevalda medborgarna kategoriseras ibland under beteckningen politiker. Vilka är dessa medborgare? Vad har de för utbildning? Tror de på Gud? Representerar de våra åsikter? Vad tycker de om olika typer av deltagar- och direktdemokratiska inslag? Hur kunniga uppfattar de sig själv vara när det gäller de saker de beslutar om? Vilken acceptans har de för olika typer av medborgerliga protestaktioner?

Mikael Gilljam, David Karlsson och Anders Sundell har just kommit ut med boken Politik på hemmaplan. Boken analysera…

2010 års val en demokratisk framgång?

Bild
2010 års val blev i flera avseenden en demokratisk framgång, åtminstone om vi ser till några av de populära utvärderingskriterier. Fler medborgare hittade hem till ett politiskt parti genom en mycket god mobilisering av tidigare soffliggare, av tidigare blankröstare och i gruppen förstagångsväljare. Resultatet blev ett högre valdeltagande än tidigare (84,6 procent). Valadministrationen firade nya triumfer tack vare förbättrade möjligheter att förtidsrösta (närmare 4 av 10 svenskar förtidsröstade i valet). Sverigedemokraternas intåg i riksdagen gör troligt att åsiktsrepresentativiteten mellan väljare och valda något förbättras i förhållande till tidigare, framför allt i frågor som rör flyktingar/invandring (mer intolerant) och den Europeiska unionen (mer EU-kritisk). Och sist men inte minst, förtroendet för svenska politiker ökade något alldeles kolossalt, från 54 procent 2006 till hela 70 procent svenska väljare som uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för politiker. …

Representation eller signalverkan?

Hyperindividualiseringen ställer själva förutsättningarna för den representativa demokratin inför tuffa utmaningar. Hur kan en representativ demokrati fungera om huvuddelen av väljarkåren betraktar representationsidén som i grunden befängd? Om individer inte längre tror på den representativa demokratins affärsidé, nämligen att någon annan än individen själv kan närvara på platser och i sammanhang där individen själv inte kan närvara, och dessutom är bättre skickad att representera hennes intressen och åsikter bättre och mer effektivt än vad hon själv kan, ja vad händer då?

Jag har läst hundratals fritextsvar från vår stora webbpanelundersökning i samband med valet som gäller potentiella SD-väljare, det vill säga personer som inför riksdagsvalet uppgav att de överväger att rösta på SD. Det återstår förstås mycket jobb att systematisera och katalogisera dessa svar. Men en sak står klart. Ett vanligt förekommande resonemang bland SD-väljare är att en röst på SD uppfattas vara en mycket e…

När avgjordes riksdagsvalet 2010?

Bild
Mandatperioden 2006-2010 är sannolikt den stormigaste i historien om vi ser till opinionsförskjutningarna. Alliansen och regeringsbildare Reinfeldt fick en dålig start med ministeravhopp vilket innebar att s-blocket (som vi då kallade s-v-mp) snabbt kunde ta initiativet. Ystra efter tolv år i opposition satte en hel generation borgerliga politiker som aldrig varit i regering igång med att sjösätta nya reformer. Reformtakten under Alliansens första år har kanske aldrig varit högre. Smart förresten att göra alla stora förändringar tidigt under mandatperioden.
Stärkt av debatten kring A-kassan och (minnet är kort!) med en nyutsedd oppositionsledare i Mona Sahlin fortsatte s-blocket att vinna nya framgångar i väljaropinionen under 2007. I november det året hade s-blocket en nära tjugo procentenheter stor ledning över Allianspartierna. Givet opinionsgapet och det faktum att det blir allt svårare för regeringar att bli omvalda i etablerade västdemokratier räknade nationalekonomer och statsv…