Inlägg

Visar inlägg från december, 2010

Professorns önskelista

Riksrevisionen ger universiteten kritik för att de inte hinner spendera sina anslag för forskning och utbildning. Göteborgs universitet tillhör de som har miljarder sparade i ladorna. Inga problem, det saknas knappast idéer om hur man snabbt kan göra stor nytta för svensk forskning och utbildning. Här följer några punkter som snabbt kan förbättra University of Gothenburg (UoG) när det gäller internationell närvaro, synlighet och slagkraft.

UoG Press
Idén är gammal. Men det blir allt mer akut i bibliografihysterins tidevarv att öka synligheten för University of Gothenburg. Vi behöver ett universitetsförlag med ett internationellt redaktionsråd som kan vara en plattform för forskningssamarbete och kvalitetskontroll. Förslag på julklapp: Skapa ettuniversitetsförlag mallat efter de som finns på likstora universitet runt om i världen.

Ökad internationell spridning av svenskspråkig forskning
Medel som kan användas direkt och få snabb effekt i synlighet för UoG är stöd för språkgranskning och…

Vad imponerar på tjänstemän?

När Ibrahim Baylan presenterade valberedningen inför s-kongressen på förtroenderådsmötet i helgen använde han en hel arsenal av interna s-kodord för att bygga förtroende för de utvalda. I presentationen av de personer som kommer att avgöra Socialdemokratins framtid användes meriter som "lång bakgrund inom SSU", "folkrörelsemänniska", "bred erfarenhet av partiarbete", "förankring i partiet", "tidigare fackombud", "metallarbetare" och "personlig assistent". Meritportföljerna fungerar förstås utmärkt inom Socialdemokratin; alla begriper vad de betyder och vad det hela handlar om. Men frågan är vilket värde dessa gradbeteckningar egentligen har bland potentiella s-väljare?

Socialdemokraterna behöver vinna tillbaka tjänstemannaväljare för att kunna göra valresultat kring 30-35 procent i kommande val. Väljarströmmarna talar sitt tydliga språk. Det är bland storstädernas högutbildade villaägare och barnfamiljer moderna sven…

Unga väljare i Sverige 1956-2006

Bild
Nu är min och Mikael Perssons populärvetenskapliga skrift om unga väljare i Sverige publicerad av ungdomsstyrelsen! Läs den i sin helhet här med början på sid 249. Vi använder svenska valundersökningar från perioden 1956-2006 för att kartlägga unga väljares politiska intresse, ideologiska orienteringar, partiidentifikation, valdeltagande och partival. Analysen demonstrerar användbarheten i de långa serierna av valundersökningar som vi har tillgång till i Sverige. För de olika indikatorerna jämför vi de unga väljarna med valmanskåren som helhet, visar på skillnader mellan första-, andra- och tredjegångsväljare och visar hur utvecklingen över tid ser ut i fem olika generationer.

Figuren nedan visar exempelvis hur den yngre generationen "sladdar" i vänster-högerkonjunkturerna. Under 1980-talet stod ungdomsgenerationen yngre än 25 år till höger om valmanskåren, framför allt vid "högervågens" crescendo i valet 1991. Under 1990-talet och fram till idag har svenska ungdo…