Inlägg

Visar inlägg från februari, 2011

Regeringar är rökta

Bild
"Alliansen är rökt" är en av de flitigast citerade statsvetarkommentarerna under senare år. Uttalandet från september 2007 om Alliansregeringens möjligheter att vinna 2010 års val var visserligen tillspetsat men likväl ett uttalande fast förankrat i internationell forskning om det opinionsslitage som kan förväntas drabba sittande regeringar. Den statsvetenskapliga forskningens hittills bästa svar på frågan om huruvida en sittande regering kommer att lyckas vinna nästa val är nämligen nej. Prediktionen om Alliansregeringens fall 2010 var varken uttryck för animositet eller effektsökeri. Resultat från systematiska empiriska undersökningar talar sitt tydliga språk. Väntevärdet är att sittande regeringar sliter ned sitt opinionsstöd och får därför mycket svårt att försvara regeringsställning.

Hanne-Marthe Narud & Henry Valen beräknade det genomsnittliga mellanvalsförändringarna av sittande regeringars röststöd (the incumbency effect) i sjutton etablerade västdemokratier unde…

Omvalet: Revan(s)chlust eller äng(s)lighet?

Bild
Efter kriskommissionens huvudrapport är frågan om det är revanschlust eller ängslighet som kommer bli de dominerande stämningarna inom socialdemokratin under de kommande veckorna. Omvalet i Västra Götaland förändrar helt förutsättningarna för partiets strategiska politiska kommunikation. I slutet av mars väljer Socialdemokraterna en ny ledare på en extrainsatt kongress. Mycket talar för att denna nyvalda partiordföranden kommer att bli prövad mycket tidigare än vad någon kunde ha föreställt sig för bara någon vecka sedan.

Partiet och dess nyvalde ledare kommer att kastas rakt in i en valrörelse vare sig han eller hon vill eller inte. Istället för att i lugn och ro ena och samla partiet inför den ideologiska nystart och kulturskifte som kriskommisionen menar måste genomföras blir det istället valrörelseläge direkt för den nya socialdemokratin. Ska bli intressant att följa hur partiet hanterar denna situation. Kavla upp skjortärmarna eller låtsas som det regnar? En del av socialdemokrat…

Generna bestämmer hur liberal du är?

Samla ihop DNA från 13 000 australiensare med olika starka släktband till varandra och låt dem sedan fylla i ett frågeformulär med femtio påståenden. Undersök sedan om det finns ett samband mellan genuppsättningar och liberala/konservativa attityder. Det är svårt att greppa men en forskargrupp under ledning av Peter K Hatemi har faktiskt genomfört en sådan studie. De publicerar resultat som visar vissa samband mellan gener och ideologiska grundvärderingar.

Det finns ingen teori som driver forskningen. Metoden (genome wide linkage) är helt explorativ och gör det möjligt att identifiera genmarkörer vars existens korrelerar statistiskt med vissa egenskaper, i det här fallet handlar det om ideologiska grundvärderingar. Författarna till studien har isolerat tre områden i våra gener (på kromosom 2, 4 och 9) som uppvisar systematiska samband med liberal-konservativa attityder. Förklaringskraften är dock inte särskilt imponerande; de mest intressanta "spikarna" i genomsökandet av DN…

Omvalet: Konsekvenser av lågt valdeltagande

Bild
Kommer omvalet i Västra Götaland få ett annorlunda utfall på grund av ett förmodat lägre valdeltagande? Svaret beror förstås på hur mycket lägre valdeltagandet blir. Det är just nu svårt att spekulera eftersom vi inte vet exakt när valet kommer hållas (när i maj?) och vi har ännu inga indikationer på hur mycket medier, partier och kandidater kommer att satsa på omvalet. Karaktären på valrörelsen är ännu oviss. Blir det en avslagen historia eller en rejäl tändvätska i den svenska demokratin? Den nyhetsvärdering som görs på landets medieredaktioner kommer vara mycket avgörande enligt min uppfattning.

Men skulle valdeltagandet röra sig ned mot de nivåer vi sett i Europaparlamentsval (45,5 procent senast) är det utan tvekan så att vissa partier kommer att gynnas och vissa andra missgynnas av att valdeltagandet är lågt. Beslutet att anordna omval kommer sannolikt få direkta politiska konsekvenser på styrkeförhållandena mellan partierna i regionen.
I den nyutkomna boken Väljarbeteende i Eu…

Omval med lägre valdeltagande?

Bild
Förutsägelserna om lägre valdeltagande vilar till stor del på analyser som jag deltog i inom ramen för utredningen Skilda valdagar och vårval (2001). Förutsättningarna att nå ett högt valdeltagande är helt klart sämre i länder där nationella val inte ligger samtidigt som regionala/lokala val. Dessutom är det betydligt svårare att mobilisera väljare till valurnorna i maj och juni än under hösten. Valdagarnas placering har stor betydelse. Och inte nog med det: Vi vet från länder länder där man har s k rullande regionala val, det vill säga sprider ut dem i tiden (t ex Storbritannien), att förutsättningarna blir ännu sämre att uppbåda väljarintresse. Den brittiske valforskaren Mark Franklin har dessutom visat att val som kommer tätare än ett år leder till ökad väljartrötthet.
Etablerad kunskap grinar oss alltså i ansiktet: att anordna ett separat regionval i en enda region och under maj månad ställer förväntningarna mycket lågt när det gäller valdeltagande.
Om vi lät det aktuella forsknin…

Omval i Västra Götaland

Valprövningsnämnden har beslutat att regionvalet i Västra Götaland skall göras om. Beslutet berör 1 240 519 röstberättigade svenskar. Det är faktiskt nästan var sjätte röstberättigad svensk som på nytt behöver ta ett demokratiskt ansvar och rösta på nytt. Valprövningsnämnden skickar en tydlig och viktig signal till de svenska medborgarna och till omvärlden att vi minsann inte ser mellan fingrarna när det gäller valadministration och att alla röster ska räknas korrekt.

Givet internationella erfarenheter från många andra länder pekar förväntningarna tyvärr mot ett avsevärt lägre valdeltagande. När regionala och kommunala val inte placeras samtidigt som högrankade nationella val har det visar sig vara mycket svårt att arbeta fram den kritiska massa av uppmärksamhet och dynamik som krävs för att också de mest svårmobiliserade väljarna ska finna vägen fram till valurnorna. Få väljare är helt på det klara vilka ansvarsområden och vilka sakfrågor som avgörs på regional nivå. Risken är alltså…

Det nya opinionsklimatet

Bild
Missa inte att anmäla dig till SOM-institutets vårseminarium "Det nya opinionsklimatet" i Göteborg den 13 april. Då presenteras de första spännande analyserna av data från höstens SOM-undersökningar. Medverkande forskare (preliminärt):Annika Bergström, Sören Holmberg, Lennart Nilsson, Åsa Nilsson, Henrik Oscarsson, Ingela Wadbring och Lennart Weibull.

Anmälan och upplysningar:
Anmälan e-postas till ulrika.hedman@som.gu.se tfn 031 786 6134. Glöm inte att uppge faktureringsadress! Skriftlig bekräftelse, tillsammans med program och faktura för deltagaravgiften, kommer att skickas ut efter inkommen anmälan. Sista anmälningsdag är 25 mars, 2011. Anmälan är bindande.