Inlägg

Visar inlägg från april, 2011

Gå med i M-panelen redan idag!

I samband med omvalet till Västra Götaland genomför Göteborgs universitet en nätbaserad kampanjpanelundersökning. Vi tar tillfället i akt att nyrekrytera till vår stående M-panel (Medborgarpanel). Panelen är en självrekryterad s k accesspanel och används framförallt för att utveckla nya frågeinstrument, för att mycket snabbt kunna ställa frågor om det händer något spännande och för att följa förändringar av opinioner över tid. Omkring 9 000 personer får regelbundet svara på frågor kring samhälle, medier, politik och demokrati. En stor mängd frågor är i form av s k öppna frågor som deltagarna i allmänhet tycker är spännande och intressanta att svara på. Eftersom antalet forskare som knyts till vårt nystartade opinionslaboratorium blir allt fler behöver också M-panelen växa.

Länken till vår rekryteringsenkät hittar du här: https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=44370

Sprid gärna länken och hjälp oss rekrytera till vår panel. M-panelen blir ett allt viktigare verktyg för att utveckla…

Poll of polls april 2011

Bild
Det stundande omvalet till Västra Götalandregionen den 15 maj innebär bland mycket annat att jag behöver uppdatera mig om läget i opinionen. Nedan presenteras mandatperiodens första sammanställning av opinionsmätningar, poll of polls. Sedan riksdagsvalet i september 2011 har vi sett mycket små förändringar. I jämförelse med motsvarande period efter Allianssegern i valet 2006 har opinionsvintern 2010-11 varit närmast händelselös, vilket sannolikt hänger samman med att vi inte haft någon organiserad opposition i Sverige.

Allianspartierna har tappat ungefär två procentenheter jämfört med september medan den rödgröna oppositionspartierna (V+S+MP) gått fram ungefär lika mycket. Avståndet mellan blåa och röda laget har minskat från drygt 6 procentenheter till knappt 3 procentenheter. Sverigedemokraterna ligger mycket stabilt kring sexprocentstrecket mycket nära valresultatet från september 2010.
Kommentar: Henriks poll of polls sammanställer skattningar av partiernas stöd från offentligt pub…

Omvalet: Låt valrörelsen börja!

Bild
Kort men intensiv? Det är vad vi kan hoppas på när det gäller valrörelsen inför omvalet till Västra Götalandregionen. Idag fiskade jag upp röstkortet ur postlådan. För många Västra götalänningar handlar det säkert om en första påminnelse om att det faktiskt är dags att ta ett demokratiskt ansvar för att göra rätt det som gick fel i september förra året.
Det är dock få som på allvar tycks förfäkta idén om demokratiskt ansvarstagande i samband med diskussioner om omvalet. Ett vanligare sätt att resonera även bland politiskt intresserade personer som aldrig skulle missa att rösta handlar snarare om stor irritation över att behöva kallas tillbaka till valurnan i ett sammanhang som är helt annorlunda än vid ett ordinarie val. Det är dom som strulat till det, varför skall då jag behöva lägga tid och kraft på att rösta den 15 maj?
Irritationen gäller också det förmodat magrare beslutsunderlaget inför röstningsbeslutet. Det är betydligt svårare att rösta i ett val där många känner en ovana vid …

SOM-seminariet 2011

Nu ligger alla anföranden från SOM-seminariet förra veckan ute på SVT Play. Ta del av de första analyserna från höstens SOM-undersökningar kring (S)amhälle (O)pinion (Medier).

Oscar Westlund: "Ständigt uppkopplad och uppdaterad" (om bland annat utvecklingen av SmartPhone-innehav)

Sören Holmberg: "Förtroende för regeringen" (Alliansregeringen håller på att slå världsrekord i regeringsförtroende)

Åsa Nilsson: "Kultur och välbefinnande" (Svenskarna -- det bokläsande folket! -- kan vara lyckligare än någonsin)

Lennart Weibull: "Alhoholliberalism -- på väg att bli omodernt" (rekordfå svenskar vill sänka skatten på alkohol)

Marie Demker: "Flyktingmotstånd - trender och mönster" (lägsta SOM-skattningen någonsin för andelen svenskar som tycker bra om förslaget att ta emot färre flyktingar; distinkt förändring i tolerant riktning jämfört med hösten 2009)

Henrik Oscarsson: "Korruption i Sverige" (svenska folket bedömer att korruption är mes…

Omvalet: En nationell angelägenhet

Det är idag precis fem veckor kvar till omvalet (nyvalet?) i Västra Götaland den 15 maj. Det finns oroande tecken på att några av demokratins nyckelaktörer ännu inte planerar att ta det ansvar för valrörelsen som åligger dem. En av de viktigaste opinionsbildarna, självaste statsminister Fredrik Reinfeldt deserterar från den demokratiska valrörelsen genom att tacka nej till att debattera sjukvård med den nyblivna oppositionsledaren. En sådan debatt skulle definitivt höja intresset för valet OCH samtidigt fört valdiskussionerna in på just de sakfrågor (sjukvården) som regionvalet rimligen behöver handla om. Jag har hittills inte sett några särskilda temasidor om VG-valet på de stora medieredaktionernas sajter. Riksdagen tänker ånga på som om inget hade hänt. Och ännu har inte någon enda särskild opinionsmätning genomförts som kan ge Västra Götalänningarna nödvändig information om andra medborgares röstvilja och intentioner.

Den svenska demokratin fyller 90 år i år. Det finns en risk att…