Inlägg

Visar inlägg från juni, 2012

SOM och flyktingopinionen i Sverige

Bild
Det stormar lika mycket varje år när SOM-institutet vid Göteborgs universitet presenterar de senaste resultaten av våra kontinuerliga mätningar av svenska folkets åsikter kring invandring, integration, flyktingmottagning och främlingsfientlighet. De senaste dagarna har vi fått många mejlfrågor och kommentarer som bygger på en del missuppfattningar om hur SOM arbetar och varför SOM genomför de mätningar vi gör. Jag väljer att svara i form av ett längre blogginlägg som jag hoppas kan räta ut en del frågetecken.

Postenkäter till svenska folket
SOM-institutet genomför varje höst sedan 1986 enkätundersökningar. Vi sänder ut våra enkäter till ett slumpmässigt urval av boende i Sverige 16-85 år. Det är inte vi som väljer ut vilka som ska få fylla i enkäten. Vi överlåter detta till slumpen. Alla folkbokförda i Sverige finns på en lång lista. Niotusen personer väljs från listan. Sannolikheten för att en person väljs ut att delta i undersökningen kan beräknas. Om du som läser är folkbokförd i Sv…

Svensk biståndsvilja stabil trots dystrare syn på ekonomin

Bild
Biståndsviljan i Sverige är fortsatt stabil trots att svenskarnas syn på ekonomin blivit dystrare mellan valåret 2010 och hösten 2011. I SOM-undersökningarna får respondenterna ta ställning till förslaget "minska biståndet till utvecklingsländerna". De som svarar att förslaget är "mycket dåligt" eller "ganska dåligt" räknas till biståndsvännerna i opinionen. Åsikter om utvecklingsbistånd hänger samman med människors bedömningar av landets ekonomi: i dystrare tider, som under 1990-talskrisen och mer temporärt under den globala finanskrisens mest akuta skede 2009, blir biståndsviljan svagare. Omvänt, en ljusare syn på ekonomin leder till ökad biståndsvilja. Vi människor tycks blir piggare på att hjälpa andra när våra egna behov blivit bättre tillgodosedda.
I SOM-undersökningen 2011 var andelen biståndsvänner 45 procent (se figuren nedan). Opinionen är alltså oförändrad jämfört med valåret 2010 trots att vi svenskar åter blivit klart dystrare när vi tänker …

Förtroendet för svensk valadministration

Bild
Väljarnas förtroende för att valen i Sverige går rättvist till minskar. Det visar de svenska Valundersökningarna 1998-2010. Andelen svenskar som anser att "årets val genomfördes på ett rättvist sätt" har minskat från 74 procent 1998 till 58 procent 2010. Mätningarna ingår i ett internationellt valforskarsamarbete där mer än 40 länder deltar (www.cses.org). Sverige ligger internationellt sett bra till (se rankinglistan på CSES hemsida) men det är förstås alarmerande att medborgarnas bedömningar av rättvisa val minskar. I ett demokratiskt system är det av fundamental betydelse att medborgarna hyser stark tilltro till att de allmänna valen går rättvist till.
Tabell: Väljarnas procedurbedömningar av riksdagsvalen 1998-2010.
Källa: Berg & Oscarsson (2012) [red] Omstritt omval. SOM-rapport 55. Göteborgs universitet: SOM-institutet. (s. 49)

I en specialanalys jag gjort tillsammans med Sebastian Lundmark i boken "Omstritt omval" visar vi hur rösträkningsstrulet i samban…

Vem firar nationaldagen?

Bild
Den 28 juni presenterar SOM-institutet vid Göteborgs universitet huvudrapporten för 2011 års SOM-undersökning. Boken "I framtidens skugga" (Lennart Weibull, Henrik Oscarsson och Annika Bergström, red) släpps i samband med en pressträff den dagen. Boken innehåller hela 42 välskrivna kapitel med färska analyser av (S)amhälle, (O)pinion och (M)edier, signerade några av landets främsta samhällsvetare.

En mer dagsaktuell fråga gäller vilka som egentligen firar nationaldagen? Som en hälsning till alla nationaldagsfirare har jag sammanställt resultat från SOM-institutets undersökning av svenska folkets firande av olika traditioner och högtider (läs mycket mer om detta i bland annat Jonas Bromanders och Magnus Wennerhags kapitel i den kommande SOM-boken).

I 2011 års undersökning uppgav var fjärde respondent att de firat Sveriges nationaldag den 6:e juni. Frågan gäller vilka saker man gjort under de senaste 12 månaderna. Resultaten visar att det är vanligare bland äldre än bland yngr…