Inlägg

Visar inlägg från november, 2012

Tiden är knapp för Åkesson

Sällan har partiforskare och opinionsforskare haft så mycket dagsaktuellt att sätta tänderna i som de senaste dagarna. Dramatiken är en bra illustration på partiledningars snudd på omöjliga uppgift att samtidigt manövrera på väljararena, mediearena, partiintern arena och parlamentarisk arena.

Tjugotvå månader kvar till ett riksdagsval har partier ett möjlighetsfönster när det gäller att korrigera sin ideologiska kurs, att försöka etablera nya bilder av sitt parti och, inte minst, rekrytera nya krafter till partiet. Det krävs den typen av långsiktig opinionsbildning för att nya fotisättningar, viljeriktningar och huvudbudskap ska vinna tillräcklig spridning för att hinna spela en verklig roll i ett riksdagsval.

Den senaste veckans turbulens kunde därför knappast komma mer olägligt för Jimmie Åkessons parti. För ett par veckor sedan gestaltades SD som ett parti på god väg att bli "rumsrent", uppbackat av tydliga framgångar på väljararenan. Åkesson talade om nolltolerans mot r…

Lagstiftning om partibidrag rycker närmare

Jag tycker att det är bra att det nu tycks finnas en solid riksdagsmajoritet för en ny lag om att partierna i Sverige öppet ska redovisa partibidrag. Det väcker hopp om att det ska kunna finnas en lag om kampanjfinansiering på plats inför 2014 års val. Jag har tidigare skrivit om hur pinsamt det är att Sverige inte lever upp till de krav som bland annat Transparency International ställer när det gäller öppenhet och insyn i partiernas kampanjfinansiering. Nu kanske Sverige kan hoppa upp ett pinnhål till, kanske ända upp till toppen, i de världsrankingar över öppenhet som TI regelbundet presenterar.

Att stödja ett politiskt parti ekonomiskt menar jag är väsenskilt från att ge ekonomiskt stöd till opinionsbildning i allmänhet. Ett parti är nämligen inte tänkt i första hand som en åsiktsmaskin eller en megafon för särintressen. Partier är unika organisationer som har arbetsuppgifter som inte andra organisationer i samhället kan fylla. Det är bara partiorganisationer som på allvar kan ta s…