Inlägg

Visar inlägg från maj, 2012

Partiledarkännedom 2001-2011

Bild
För att mäta partiledarpopularitet används i Sverige klassisk känslotermometerskala efter förebild från amerikansk väljarforskning. Skalan går från -5 (ogillar starkt) till +5 (gillar starkt) och är försedd med en kryssruta i händelse man inte känner till personen; då svarar man ”personen okänd för mig”. Frågekonstruktionen leder till en överskattning av partiledarkännedom; det tar helt enkelt emot att kryssa för att ”personen är okänd för mig”. Alla tycks för det mesta ta för givet att hela valmanskåren har 100%-ig kännedom om partiledarna. Så är dock inte fallet. Och det har betydelse inte minst för idéer om att partiledarskiften skulle leda till opinionseffekter. I själva verket är det snarare så att effekter av partiledarskiften ofta överskattas på grund av att ledaren faktiskt inte hunnit bli allmän känd -- dessutom, de grupper som potentiellt skulle kunna påverkas mest av partiledarskiften är ofta de som i minst utsträckning känner till ledaren! Hösten 2011 mätte SOM-institutet int…

SOM-institutet presenterar "Omstritt omval"

Bild
På årsdagen av omvalet i Västra Götaland presenterar SOM-institutet forskarantologin "Omstritt omval". Pressträffen är tisdagen den 15 maj klockan 09:30 på Annedalsseminariet, Campus Linné, Göteborgs universitet. Läs mer här:

Boken analyserar en unik händelse i svensk valdemokratisk historia: omvalet i Västra Götaland 2011. "Omstritt omval" innehåller bland annat analyser av svensk valprövning och omval som går tillbaka 300 år i tiden, väljarnas upplevelser av valrörelsen, vilka frågor som var viktiga för omväljarnas partival, konsekvenser av det låga valdeltagandet, hur svenskarnas förtroende för valadministrationen och Valmyndigheten påverkades av strulet med rösträkningen och av omvalet, och huruvida regionpolitikerna blev mer kända under omvalrörelsen. Händelsen har givit möjligheter att pröva inomvetenskapliga teorier om andra rangens val och tillföra ny kunskap till den snart hundraåriga debatten om huruvida vi bör ha skilda eller gemensamma valdagar.

Innehål…

Dag 590

Bild
Idag är det den 590:e dagen på innevarande mandatperiod (1456 dagar). Hade mandatperioden varit en fotbollsmatch hade matchklockan stått på 36:30. Sju och en halv minut kvar. Av den första halvleken! Alla som sett en fotbollsmatch vet vad det innebär. Det finns mycket tid kvar att spela om. Misstag kan repareras. Nya taktiker och spelsystem kan ännu implementeras. Spelarbyten kan förändra matchbilden.

Vi har under de senaste fyra månaderna bevittnat den snabbaste opinionsförändringen för ett enskilt parti (räknat i procentenheter). Socialdemokraterna har ökat sitt opinionsstöd med någonstans mellan tio och tolv procentenheter från den 27 januari till idag den 1 maj. Bottennoteringarna kring 24 procent i januari har förbytts mot en nivå närmare fem procentenheter starkare än förra valresultatet (30,7 procent). Omkring 35 procent av väljarna uppger idag att de skulle rösta på Socialdemokraterna om det vore riksdagsval idag (vilket det ju inte är).Att scenförändringen är stor märks tyd…