Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2012

Svenska trender 1986-2011

Bild
SOM-institutets matnyttiga och efterfrågade broschyrer "Svenska trender 1986-2011" och "Swedish Trends 2011" är nu publicerade i vår rapportserie. Ni hittar alla SOM-rapporter nedladdningsbara som pdf på vår hemsida. Där kan du också bläddra i alla SOM-publikationer, presentationer och formulär.
Svenska trender är en sammanställning av SOM-institutets längsta tidsserier. Här hittar du många av de centrala nyckelindikatorerna på samhällsutvecklingen som är betydelsefulla för att öka förståelsen om viktiga förändringar i vårt samhälle. Ett exempel är svenskarnas retrospektiva bedömningar av utvecklingen av den nationella ekonomin (se nedan). Andra nyheter i vår rapportserie är bland annat rapporterna "Ungdomar i Skåne" av Sandra Engelbrecht, "Scenkonst i Västsverige" av Josefine Bové och "Satsa mer på olika energikällor 1999-2011" av Per Hedberg och Sören Holmberg. Figuren nedan visar andelen svenskar som tycker att vi ska satsa mer än i…

Väst-SOM-undersökningen 2012 når ut

Bild
Vad tycker västsvenskarna om den nya trängselskatten? Hur bedömer de kvaliteten i den offentliga servicen i den kommun där de bor? Litar de på sina medmänniskor? Hur är det att bo i Västra Götaland? Hur många känner till de ansvariga politikerna? Känner de förtroende för poliser, präster och journalister? Hur nöjda är västsvenskarna med trygghet och närhet till natur, kultur och service i sitt bostadsområde? Ska vinstutdelning tillåtas i skattefinansierad vård, skola och omsorg?

SOM-institutet genomför varje höst sedan 1986 omfattande nationella och regionala undersökningar i Sverige. Idag når den stora Västsvenska SOM-undersökningen ut i brevlådorna hos 6 000 boende i Västra Götaland och Kungsbacka. Den tjugoförsta Väst-SOM-undersökningen innehåller 90 frågor om västsvenskarnas medievanor, fritidsaktiviteter, hälsa, värderingar och åsikter.

Frågorna handlar om allt från parkeringsavgifter till om man har besökt Håverudsakvedukten. Vi tror att frågorna är angelägna för medborgarna i Vä…