Inlägg

Visar inlägg från juni, 2014

Kristdemokraternas opinionsutveckling 2001-2013

Bild
Idag släpper vi tabellrapporten om Kristdemokraternas opinionsutveckling 2001-2013. Under rubrikerna nedan kan du läsa om några av de mest intressanta resultaten.

Det här blogginlägget är samförfattat med Per Oleskog Trygvason.

Vart tog pensionärerna vägen Göran? 
Genomgången av Kristdemokraternas opinionsutveckling 2001-2013 är för anhängare av partiet ingen munter läsning. I 2001 års SOM-undersökning erhöll Kristdemokrateran under ledning av Alf Svensson 11 procent av de svarandes sympatier. Siffran 2013 var fyra procent, alltså nästan en tredjedel av det forna sympatistödet. En av de mest anmärkningsvärda noteringarna i Kristdemokraternas nedgång är förlusten av den stora och i så högt grad röstande gruppen pensionärer. 2001 sympatiserande 18 procent (!) av pensionärerna med Kristdemokraterna. Redan 2004 hade den siffran fallit till 6 procent. Gruppen pensionärer är alltjämt en av Kristdemokraterna klart mest lojala. I SOM-undersökningen 2013 erhöll man här 6 procent av de svarandes…

Socialdemokraternas opinionsutveckling 2001-2013

Bild
Idag släpper Valforskningsprogrammet den första rapporten med sammanställningar av partiernas opinionsutveckling 2001-2013, byggd på data från SOM-undersökningarna. Först ut är Socialdemokraterna. I den sextiofemsidiga rapporten som du laddar ned här kan du ta del av utvecklingen av Socialdemokraternas opinionsstöd i en mängd olika grupper.

En nyhet för dagen är att Stefan Löfven är klart mindre impopulär bland Allianspartiernas sympatisörer än vad Göran Persson, Mona Sahlin och Juholt varit. Hans genomsnittliga popularitetspoäng på en skala från -50 (ogillar starkt) till +50 (gillar starkt) bland Allianspartiernas sympatisörer är -4 vid den senaste mätningen hösten 2013, klart högre än Juholts -17 från 2011, Mona Sahlins -22 från 2010 och Göran Perssons -22 från hösten 2006.

Källa: Oleskog & Oscarsson (2014). Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Socialdemokraterna. Valforskningsprogrammets arbetsrapport 2014:3. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.

I den ny…

Utvecklingen av partisympatier 2001-2013

Inför 2014 års riksdagsval och lagom till Almedalsveckan har Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet sammanställt en serie arbetsrapporter som belyser utvecklingen av de åtta riksdagspartiernas popularitet i befolkningen under perioden 2001-2013. Tabeller och figurer i rapporterna grundar sig på analyser av ett omfattande datamaterial från de årligen återkommande enkätundersökningarna från SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

SOM-undersökningarna genomförs varje höst och bygger alltid på stora statisti-ska befolkningsurval av folkbokförda i Sverige mellan 16-85 år. Frågor om parti-sympati finns med i samtliga editioner av SOM-undersökningarna vilket innebär ett osedvanligt stort statistiskt underlag för att närstudera hur partiernas popularitet utvecklats i olika befolkningsgrupper och i grupper med olika politiska preferenser.

Med början på söndag släpper vi åtta rapporter, en för varje riksdagsparti. Tabellrapporterna som sammanställts av Per Oleskog Tryggvason och He…

Opinionsläget inför valsommaren 2014

Bild
När opinionsinstitutet Sifo kommit med sin junimätning är det dags att summera upp vad vi hittills fått veta om opinionsläget och opinionstrenderna inför valsommaren 2014. Vi befinner oss just nu mitt i den sällsamma period mellan Europaparlamentsval och riksdagsval som vi laddat upp för under mer än ett år. Hypoteser om spill-over effekter mellan EP-val och riksdagsval väntar fortfarande att testas i alla våra undersökningar som just nu är i fält eller snart kommer att vara det: Hur stort eko av väljarnas överväganden i samband med EP-valet kommer att finnas kvar i de svenska väljarnas politiska beteende när de röstar igen i september? I vilken utsträckning kommer valrörelseagendan inför riksdagsvalet att vara "kontaminerat" eller påverkat av valrörelseagendan inför det just avslutade EP-valet? Och kommer framgångar och motgångar för partier i EP-valet få sin fortsättning eller brytas i en riksdagsvalrörelse som sannolikt blir väldigt annorlunda jämfört med EP-valrörelsen?

Vinnaren i EP-valtipset blev...

Bild
...den tidigare medarbetaren inom det svenska Valforskningsprogrammet Jacob Severin. Han lyckades lämna in det vinnande tipset redan den 24 mars. Avvikelserna mellan partiernas officiella röstetal och Jacobs tips (summerade och därefter dividerat med antalet kategorier 12) blev bara 1,5 procentenheter.
Grattis till Jacob! Vi ser förstås fram emot att ta del av Jacobs tips inför riksdagsvalet den 14 september. Och alla ni bloggläsare får förstås en god chans att utmana Jacob om titeln. Jag ordnar ett nytt valtips här på bloggen med start efter sommaren. Håll utkik!

Jag tipsar gärna om att du kan följa Jacob på twitter: @jacobseverin