Inlägg

Visar inlägg från juli, 2014

Folkpartiets opinionsutveckling 2001-2013

Bild
Det här blogginlägget är samförfattat med Per Oleskog Tryggvason.

Valforskningsprogrammets rapport om Folkpartiets opinionsutveckling 2001-2013 hittar du här.

Språktestsvalet 2002
När man blickar tillbaka på Folkpartiets opinionsutveckling 2001-2013 kan man inte hjälpa att blicken förs mot det för Folkpartiet fantastiska valåret 2002. Det var året då Moderaternas opinionssiffror kollapsade samtidigt som Folkpartiet, i samband med förslaget om språktest för svenskt medborgarskap, exploderade i opinionen kort före valet. Med svenska mått mätt var förändringen under valrörelsen den gången dramatisk; Folkpartiets spurtvinster under valrörelsen är den största i svensk valrörelsehistoria (läs mer om partiernas spurtvinster och -förluster i Oscarsson & Holmberg 2013 "Nya svenska väljare").

Skrollar vi igenom den 65 sidor långa rapporten ser vi att Folkpartiet lyckades vinna nya väljare 2002 i nästintill samtliga sociodemografiska bagrundsgrupper. Sedan dess har partiets opinions…

Vänsterpartiets opinionsutveckling 2001-2013

Bild
Detta blogginlägg är samförfattat med Per Oleskog Tryggvason.
Du laddar ned hela partirapporten för Vänsterpartiet från Valforskningsprogrammets hemsida här. http://www.valforskning.pol.gu.se/digitalAssets/1489/1489643_utvecklingen-av-partisympatier-2001-2013-v--nsterpartiet.pdf. Nedan kan du läsa om några resultat som vi tyckte var särskilt spännande i den här rapporten.

En gång ett parti för kvinnor och unga? Två intressanta tidsserier som är värda att lyfta fram i Vänsterpartiets opinionsutveckling är den över kön och den över ålder. I början av vår mätserie är det tydligt att Vänsterpartiet har två av sina starkaste grupper bland kvinnor och bland de allra yngsta (16-29 år). Vänsterpartiets starkaste grupp alla kategorier är unga kvinnor (24 procent 2001, se sid 10 i rapporten).  Detta mönster kvarstår fram till 2006 även om opinionsstödet alltjämt sjunker, men därefter händer något. Från och med 2006 är Vänsterpartiet lika populärt bland män som bland kvinnor och de klara ålderssk…

Moderaternas opinionsutveckling 2001-2013

Bild
Det här blogginlägget har samförfattats med Per Oleskog Tryggvason.

Det är Moderaternas dag i Almedalen idag och nu släpper vi partirapporten om partiets opinionsutveckling 2001-2013. Data är hämtade från de årligen återkommande SOM-undersökningarna. Analyserna utgör ett led i Valforskningsprogrammets forskning som en förberedelse inför valåret 2014. Rapporterna för de åtta riksdagspartierna är identiska till sitt innehåll.

Du hittar hela rapporten här. Nedan finns en kort kommentar om några av bilderna.

Moderaterna starkare bland de välbärgade i samhället
Moderaterna är starkare bland män, privatanställda, företagare och höginkomsttagare än bland kvinnor, offentliganställda, arbetare och låginkomsttagare. Så långt finns det inte några stora överraskningar i materialet. Det som är värt att lyfta fram är stabiliteten i dessa mönster. Trots att Moderaterna förändrats från ett parti med 12 procents stöd 2002 till som mest 34 procent i 2011 års undersökning, består huvudmönstren i material…

Miljöpartiets opinionsutveckling 2001-2013

Bild
Det här blogginlägget är samförfattat med Per Oleskog Tryggvason. Precis som med övriga partirapporter den här Almedalsveckan laddar du ned hela rapporten om MPs opinionsutveckling från Valforskningsprogrammets hemsida. Direktlänken här.

Miljöpartiet, ett parti för unga, kvinnor och storstadsbor 
I 2001 års SOM-undersökning var Miljöpartiet ett parti som hade lika stort stöd bland de som var bosatta på landsbyggden, i någon mindre eller mellanstor stad eller i någon av våra tre största städer. År 2013 var bilden en helt annan. Från och med 2004 så har Miljöpartiet opinionsstöd vuxit betydligt mer bland de som bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö jämfört med övriga landet. Även om partiet också gått fram utanför storstäderna så är det inget vågat uttalande att idag beskriva Miljöpartiet som ett storstadsparti. Något som bland annat visade sig i Europaparlamentsvalet tidigare i vår där Miljöpartiet blev största parti både i Stockholm och i Göteborg, samt näst största parti i Malmö.  

M…

Sverigedemokraternas opinionsutveckling 2001-2013

Bild
Valforskningsprogrammets tredje partirapport den här Almedalsveckan handlar om Sverigedemokraternas opinionsutveckling 2001-2013. Datamaterialet kommer från de årligen återkommande SOM-undersökningarna. I rapporten presenteras en hel del nyheter om utvecklingen av SDs stöd i olika grupper som tidigare inte redovisats i form av tidsserier.

Det här blogginlägget är samförfattat med Per Oleskog Tryggvason.

Två spännande tidsserier kan lyftas fram. Den första gäller hur opinionsstödet för Sverigedemokraterna har förändrats i grupper med olika inställning till flyktingmottagning. Den visar att tillväxten för SD uteslutande äger rum i väljargrupper som har en negativ inställning till förslaget att ta emot färre flyktingar. Bland de svenskar som anser att förslaget är dåligt har Sverigedemokraterna vuxit från 0 procent 2001 till 19 procent hösten 2013.En andra tidsserie har med upplevd systemlegitimitet att göra, det vill säga hur nöjd man är med hur demokratin fungerar i Sverige. Sverigede…