06 juli 2014

Folkpartiets opinionsutveckling 2001-2013

Det här blogginlägget är samförfattat med Per Oleskog Tryggvason.

Valforskningsprogrammets rapport om Folkpartiets opinionsutveckling 2001-2013 hittar du här.

Språktestsvalet 2002
När man blickar tillbaka på Folkpartiets opinionsutveckling 2001-2013 kan man inte hjälpa att blicken förs mot det för Folkpartiet fantastiska valåret 2002. Det var året då Moderaternas opinionssiffror kollapsade samtidigt som Folkpartiet, i samband med förslaget om språktest för svenskt medborgarskap, exploderade i opinionen kort före valet. Med svenska mått mätt var förändringen under valrörelsen den gången dramatisk; Folkpartiets spurtvinster under valrörelsen är den största i svensk valrörelsehistoria (läs mer om partiernas spurtvinster och -förluster i Oscarsson & Holmberg 2013 "Nya svenska väljare").

Skrollar vi igenom den 65 sidor långa rapporten ser vi att Folkpartiet lyckades vinna nya väljare 2002 i nästintill samtliga sociodemografiska bagrundsgrupper. Sedan dess har partiets opinionsutveckling i de nationella SOM-undersökningarna varit en kontinuerlig dal, som under de senaste åren planat ut och stannat av.Äldre och högutbildade folkpartiets bästa vänner? 
Folkpartiet har under hela perioden 2001-2013 haft betydligt större stöd bland högutbildade jämfört med lågutbildade. De här utbildningsskillnaderna har bestått både när partiet gått framåt och bakåt i opinionen. Under senare år har partiet fått ytterligare en lojal sympatigrupp i de över 65 år. Från valåret 2010 har 65+ varit partiets starkaste åldersgrupp, där man stöttats av omkring 8 procent. Starkast är stödet bland äldre kvinnor (se sid 10 i rapporten) samtidigt som man tappat bland de yngsta väljarna.

Moderaterna populärast bland FP-sympatisörerna 
När det kommer till vilket parti som Folkpartiets sympatisörer tycker bäst om är det Moderaterna som samlar klart högst popularitetspoäng (ett medelvärde på +18 på en skala från -50 till +50 i 2013 års mätning). Även om Moderaterna är ohotade i toppen så finns det sedan 2010 en trend att Socialdemokraterna blir allt mer gillade bland folkpartister. Socialdemokraternas genomsnittliga popularitetspoäng har under tidsperioden stigit från -10 till +3, vilket är ett högre värde än vad Allianslollegan Kristdemokraterna fick (+1) 2013. Också Miljöpartiet har under senare år varit relativt populärt bland folkpartister då man haft positiva popularitetsvärden sedan 2010.Inga kommentarer:

Närmare två tredjedelar stöder ett förslag om slöjförbud

Idag inför Danmark ett förbud mot att bära plagg som täcker ansiktet på offentliga platser. Böter på 1000 kr väntar för de som bär huvor, ma...