Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2014

Internetval 2014?

Bild
Stora förväntningar är knutna till den kommunikationella revolutionen också när det gäller valrörelser. Ökad internetanvändning skapar nya möjligheter för medborgare att på eget initiativ inhämta politisk information, att själva delta i politiska diskussioner och att självständigt bedöma partiers valbudskap utan att de först har filtrerats genom traditionella mediekanaler. Internetmediets möjligheter att åstadkom­ma dialog, interaktivitet och individanpassning är en lockande dröm för opinionsbildare och kampanjstrateger. För hårt prövade partier som understundom anser sig vara styvmoderligt behandlade av medierna är tanken på direktkommunikation med väljarna med hjälp av internet attraktiv.
Varje riksdagsval sedan 1998 har benämnts det stora genombrottet för interaktiv direktkommunikation mellan väljare och valda. Och visst, internetanvändningen ökar om än numera i långsammare takt, den politiska bloggosfären expanderar, partier och kandidater satsar allt större resurser på sina hems…

Missgynnades SD av medierna under valrörelsen 2010?

Bild
Även om svenska väljare numera har tillgång till i princip hur mycket valrörelseinformation de önskar från ett mycket stort antal källor spelar traditionella medier som press, radio och tv givetvis en betydande roll för den valrörelseinformation som når väljarna i samband med valrörelserna. Fortfarande är det till exempel en mycket stor andel av väljarna – 57 procent 2010 – som uppger att de sett hela eller delar av den avslutande partiledardebatten i SVT som traditionsenligt genomförs fredag kväll före valsöndagen. Tittandet ligger förstås inte på samma nivå som tidigare – motsvarande andel var t ex 73 procent 1979 – men fortfarande uppfattas den stora avslutande tv-sända debatten som valrörelsens höjdpunkt. Tv-sända utfrågningar, dueller, debatter och specialmagasin på tv är utan tvekan väljarnas viktigaste källa till information om partiernas valbudskap under en svensk valrörelse.

Medieprofessorn Kent Asps systematiska studier av mediernas valrörelsebevakning under tio valrörelser …

Väljarna betygsätter valrörelserna 1985-2010

Bild

Ekonomidebatt höjer temperaturen

Bild
Ikväll ökar valtemperaturen ytterligare när det blir dags för ekonomidebatt i SVT. Det står mycket på spel, framför allt för de två stora partierna som slåss om att vara regeringsbärare. De svenska valundersökningarna har visat att det parti av Socialdemokraterna eller Moderaterna som uppfattats ha den bästa politiken när det gäller "Sveriges ekonomi" har vunnit regeringsmakten. Det har hänt varje gång vi kunnat mäta det. Vid varje val sedan 1982.

Figuren nedan är hämtad från kapitlet "Ekonomisk röstning" i boken "Nya svenska väljare" (Oscarsson & Holmberg 2013). Den visar andelen väljare som i intervjuundersökningarna på en helt öppen fråga spontant nämnt Socialdemokraterna och Moderaterna som ett parti med bra politik när det gäller Sveriges ekonomi.


Källa: Svenska valundersökningar 1982-2010 (SCB/Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet).


Sakfrågeägarskap -- att uppfattas som bäst när det gäller olika politikområden -- är viktigt för p…

Negativt kampanjande & Margot Wallström

Känslor har en central plats i människors sätt att processa politisk information, och betraktas inom modern opinionsforskning som en direkt förutsättning för rationellt politiskt beteende (läs mer om det i inledningskapitlet till SOM-rapporten "Mittfåra och marginal" från tidigare i år). Idag har vi fått se två tydliga exempel på valbudskap som ska väcka känslor hos väljare och opinionsbildare: Moderaterna har startat sin valkampanj och Socialdemokraterna släpper den fullständigt väntade men vältajmade nyheten om att Margot Wallström kommer att spela en viktig roll i svensk inrikespolitik. Valrörelsen är igång. Och känslorna är i svang!

Min tolkning av Moderaternas kampanjbudskap är att man -- genom sitt fokus på allt som kommer gå förlorat om motståndaren vinner -- vill väcka känslor av oro (anxiety) framför allt hos väljare som tidigare stött Alliansen men som kallnat i sin Alliansövertygelse. Minns att Moderaterna själva mobiliserat 100 000 nya väljare från soffan 2006, o…

Nu börjar valrörelsen!

Det är idag knappt fem veckor kvar till den 14 september. Det blir särskilt intensiva veckor för alla som är inblandade i att beforska demokrati, val, partier, väljarbeteende och valkampanjer. Förberedelserna för alla viktiga datainsamlingar har pågått i närmare ett och ett halvt år. Nu är vi mitt i det sista kritiska slutskedet för de studier som kommer ligga till grund för våra analyser under de närmaste åren.

Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet genomför tillsammans med Statistiska centralbyrån just nu uppföljningsarbete för den stora (n=5400) Europaparlamentsvalundersökning som pågått sedan EP-valet den 25 maj. De som valts ut att delta i den undersökningen kommer att efter valet den 14 september få en eftervalsenkät för att kunna spåra förändringar i politiska preferenser och beteende mellan de olika valen. Det kommer att bli hyperspännande att slänga sig i kast med att försöka besvara de intressanta forskningsfrågeställningar som är ett resultat av supervalåret 2014…