Inlägg

Visar inlägg från september, 2014

Fältstart för 2014 års SOM-undersökningar!

Bild
Sverige vaknar upp till ett nytt parlamentariskt läge och SOM-institutet drar i fält med fyra stora undersökningar. Den här hösten genomför vi fyra parallella nationella undersökningar, två regionala undersökningar (i Västsverige och Värmland) samt en global undersökning av svenskar boende i utlandet.

I söndags anordnades allmänna val i Sverige. Ett tillfälle då alla har rätt att rösta och där varje röst väger lika tungt. Politisk jämlikhet och folkviljans förverkligande! Med SOM-undersökningarna ges ännu en möjlighet  (för ett slumpmässigt urval av befolkningen) att delta i ett sammanhang där alla har lika möjlighet och väger lika tungt i beskrivningar och förklaringar.

Kanske är du inbjuden!
I dagarna får totalt 22 600 personer mellan 16-85 år boende i Sverige och 10 000 svenskar boende iu utlandet en möjlighet att göra sin röst hörd. Det finns en god chans att du eller någon närstående är inbjudna av SOM-institutet att delta i undersökningen. Efter valet i söndags känns det än mer …

På god väg mot ökat valdeltagande 2014?

Bild
Det här inlägget är samförfattat med Per Oleskog Tryggvason.
Svenska folket förtidsröstar som aldrig förr. I förmiddags (13/9) hade 2 174 545 personer (Valmyndigheten uppdaterar kontinuerligt) tagit sig till någon av Sveriges 3 695 förtidsröstningslokaler. Då valmyndighetens siffror släpar några dagar är en rättvis jämförelse med tidigare års förtidsröstning att titta ett par dagar tillbaks i tiden. I torsdags (11/9) hade till exempel nästan 300 000 fler förtidsröstat jämfört med samtliga förtidsröster i regeringsskiftevalet 2006. 
Också jämfört med valet 2010, då alla tiders förtidsröstningsrekord slogs (både i absoluta tal och sett till de röstberättigade) ser det ljust ut när det gäller möjligheten att valdeltagandet ökar i årets val.
Trots missvisande rapportering i flera medier så hade 196 000 fler väljare förtidsröstat jämfört med samma tidpunkt 2010. Också när det kommer till andel av de röstberättigade så ser vi i år en ökning med drygt två procentenheter (se graf 1).
Tyder d…

Reinfeldt vs Löfven

Bild
Vem är statsminister efter riksmötets högtidliga öppnande den 30 september? Är det Fredrik Reinfeldt som blir huvudperson i den nyvalda riksdagens numera obligatoriska omröstning om statsminister? (En sådan omröstning ställer man ju förstås inte gärna upp i om man inte redan vet att man kommer att klara den, undantaget om man vill sätta en ny pedagogisk praxis). Eller är talmannens förslag Stefan Löfven? Blir det han som får läsa upp regeringsförklaringen? 

I Sverige röstar vi på partier och inte på regeringar. Vi väljare får vara med och välja vem som blir regeringsbildare men bara indirekt via våra riksdagsledamöter -- folkets främsta företrädare. Vi har negativ parlamentarism i Sverige. Så länge en riksdagsmajoritet (175 mandat) tolererar statsministern och inte aktivt röstar emot denne, så kan hen fortsätta som regeringschef. Frågan är alltså om det är Löfven eller Reinfeldt som är den mest tolererade?

Ikväll är det duell mellan de två huvudkandidaterna till statsministerposten i SV…

Partiernas spurtvinster och spurtförluster 1968-2010

Bild
Redan för några veckor sedan skrev jag några texter på SVTs valwebb för att ge lite perspektiv på svenska väljares ökade rörlighet: 1. Väljarna är allt rörligare, 2. Ovanligt med valraketer och 3. Väljare får kalla fötter. Texterna bygger på analyser vi gjort inom Valforskningsprogrammet. Data är hämtade från den långa serien av svenska Valundersökningar. Den tjugonionde nationella Valundersökningen -- den för 2014 års val -- pågår just nu, med stora urval (4 000) och timslånga besöksintervjuer med väljare. Fältarbetet som alltid i kompetent regi av Statistiska centralbyrån.

Nedan bjuder jag på lite grafik som visar partiernas historiska spurtvinster och spurtförluster i svenska riksdagsval sedan 1968. Den ger ett bra bakgrundsunderlag till de funderingar som alla har just nu: Hur mycket kan Alliansen hämta ikapp de rödgrönas opinionsförsprång under den vecka som återstår av 2014 års valrörelse.

Historisk statistik från gångna valrörelser visar att det har varit ovanligt med valrakete…