Inlägg

Visar inlägg från januari, 2014

Varför är det så ovanligt att försöka påverka andras partival?

Bild
Det blev uppståndelse när ledningen för hamburgerkedjan Max i ett brev till sina anställda varnade för följderna av ett regeringsskifte. Indirekt var det ett försök att påverka personalen att inte stödja Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna i riksdagsvalet bland annat eftersom dessa partier har en höjning av restaurangmomsen på sin politiska agenda.

Många uppfattade brevet som ett otillbörligt påverkansförsök från en arbetsgivare till anställda där det uppenbart existerar ett ojämlikt maktförhållande. Men ojämlika maktförhållanden finns det ju gott om i vårt samhälle. Och alla slags uppmaningar om att rösta på ett visst partiet är ju svårt att uppröras över. När upplevde du senast att någon försökte påverka dig att rösta på ett visst parti?

Händelsen fick mig i varje fall att fundera på ett intressant forskningsresultat från våra väljarböcker: Svenska väljares obenägenhet att ägna sig åt att försöka påverka varandras röstande.

I nordisk och internationell jämförelse tycks nämligen s…

SOM-institutets årliga inbjudan till forskningssamverkan ute nu!

Bild
Strax efter riksdagsvalet i slutet av september går SOM-institutets regionala, nationella och globala (!) undersökningar i fält. SOM-undersökningarna 2014 består av sex parallella enkätstudier: två regionala undersökningar (i Västra Götaland och Värmland), fyra nationella undersökningar och en global undersökning av svenskar boende i utlandet.
- den regionala SOM-undersökningen i Värmland
- den regionala SOM-undersökningen i Västra Götaland
- den nationella SOM-undersökningen
- den globala undersökningen av svenskar boende i utlandet (Utlands-SOM)

SOM-undersökningarna har allt sedan starten 1986 finansierats genom samverkan med forskare, myndigheter och organisationer. Varje år vid den här tiden sänder vi ut en inbjudan att delta med frågeinstrument i höstens SOM-undersökningar. Om ditt forskningsprojekt har behov av högkvalitativa data insamlade i enlighet med de striktaste vetenskapliga principer är du välkommen att ta kontakt med våra undersökningsledare. Vi som står bakom SOM-un…

Minns du hur du röstade 2010?

Bild
Frågan i rubriken kan verka dum. Men faktum är att även det politiska minnet kan svika oss. Särskilt om det förflutit fyra år sedan vi sist deltog i ett allmänt val. Det visar sig att en stor grupp väljare inte riktigt minns sitt partival.

Undersökningsdesignet för de svenska valundersökningarna (www.valforskning.pol.gu.se) är sedan 1976 en tvåvalspanel som tillåter oss att undersöka i vilken utsträckning väljare minns sitt partival. Hälften av de som intervjuas i samband med varje val har vi nämligen haft förmånen att intervjua en gång tidigare, vid det senaste valet.

I en tidigare analys jag presenterat på min forskarblogg visade det sig att 26 procent av väljarna 2006 inte mindes sitt partival från 2002. En fjärdedel av respondenterna i 2006 års valundersökning gav ett annat svar på frågan om hur de röstade 2002 än vad de hade gjort när vi intervjuade dem fyra år tidigare. Alla dessa inkonsistenta svar behöver dock inte handla om minnesfel. Vi människor har en stark förmåga att öns…

SOM-institutet utlyser doktorandtjänster i surveymetodologi

Bild
Statsvetenskapliga institutionen och institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet utlyser under våren 2014 var sin doktorandanställning med särskild inriktning mot surveymetodologi. Doktorandanställningarna är nära knutna till SOM-institutets undersökningsverksamhet.


Tillsammans med sina grundarinstitutioner vid Göteborgs universitet utlyser SOM-institutet två fyraåriga doktorandanställningar inom statsvetenskap respektive medie- och kommunikationsvetenskap med särskild inriktning mot surveymetodologi.

Bakgrunden till utlysningen är de stora och många utmaningar som surveyforskningen står inför. Ett intensifierat utvecklings- och forskningsarbete är nödvändigt för att bland annat analysera effekter av fallande svarsfrekvenser och möta behoven från en snabb teknikutveckling som öppnar upp helt nya sätt att genomföra datainsamlingar, exempelvis med hjälp av läsplattor och smarta telefoner.

Forskningen vid Göteborgs universitet behöver …