Inlägg

Visar inlägg från april, 2014

Svenska folkets inställning till mötesförbud

Bild
Beslutet att ge ett nationalsocialistiskt parti tillstånd att demonstrera i Jönköping på 1:a maj väcker stor diskussion. Frågorna är lika kniviga som viktiga. Ingen ifrågasätter mötesfriheten som värde. Men hur ska den demokratiska rättsstatens grundprinciper tillämpas i praktiken? I vilken utsträckning ska mötesfriheten begränsas för medborgare och grupper som kan betraktas som den demokratiska rättsstatens fiender, och i så fall på ett sådant sätt att den demokratiska rättsstaten inte förlorar sin egen själ? Och vem står i makt att bestämma vem eller vilka som tillhör denna fiende?

Den nya SOM-undersökningen från hösten 2013 visar att svenskarnas inställning till mötesförbud i situationer då den nationella säkerheten är hotad har blivit klart mer restriktiv sedan 2002. Vi blir alltså över tid mer tveksamma till att använda tvångsmedlet mötesförbud när säkerheten hotas. Stödet för en av de mest grundläggande medborgerliga friheterna -- mötesfriheten -- har alltså stärkts väsentligt …

Är valkompasser bra eller dåligt för demokratin?

Bild
En  nätaktivitet som har haft ett stort genomslag i moderna valrörelser är olika typer av valkompasser (voting advice applications). Så gott som alla större medieredaktioner bjuder sin publik på  möjligheter att matcha sina åsikter i sakfrågor med partiernas ståndpunkter. Genom att fylla i en enkät om vad man tycker i ett stort antal sakfrågor får testpersonen reda på vilka partier eller kandidater som står honom eller henne åsiktsmässigt närmast. Hur bra funkar testen? Har de några effekter? Är de bra eller dåliga för demokratin? På några punkter börjar forskningsläget klarna tack vare helt nya studier på området.
Mer än var fjärde väljare gör partitest i Sverige Partitest är populära. I Sverige uppger mer än var fjärde väljare uppger att de gjort ett partitest enligt de två senaste valundersökningarna (27 procent 2006 och 28 procent 2010). Valkompasser och partisnurror uppfattas som ett kul och lärorikt inslag i valrörelserna och är sannolikt här för att stanna.  Partitest för åsiktsma…

SOM-seminariet 2014: Samhällsoro

Bild
Igår genomfördes det artonde SOM-seminariet i Göteborgs universitets huvudbyggnad i Vasaparken. Seminariet är en vårtradition som inleder avrapporteringen av höstens och vinterns SOM-undersökningar. Nu kan du se alla presentationer från seminariet på SVT play. Där kan ni bland annat höra mer om hur svenska befolkningens oro har utvecklat sig i närtid.

De röda staplarna visar de områden där oron bland svenskarna har ökat mellan 2012 och 2013. Det handlar om ökad oro för miljöförstöring, försämrad havsmiljö och försvagad demokrati. På tre områden är oron lägre 2013 jämfört med 2012: Stor arbetslöshet, ekonomisk kris och globala epidemier. På övriga områden ligger orosnivåerna oförändrat.

Tre nya områden gjorde debut i 2013 års mätningar: "Ökad främlingsfientlighet" som gick direkt in på topp-5 med 38 procent "mycket oroande", begränsningar i människors individuella frihet (20 procent "mycket oroande") och bostadsbrist (19 procent). En fördjupad analys utlov…

Hur spännande blir valet 2014?

Bild
Idag är det 42 dagar kvar till Europaparlamentsvalet och 154 dagar kvar till riksdagsvalet. Men det finns en klart större upptagenhet om kampen om regeringsmakten i september än kampen om tjugo kandidater till Europaparlamentet. Det gäller även opinionsmätandet. Inalles två mätningar av EP-opinionen, genomförda för två månader sedan (!). Under samma tid: Nio mätningar av röstningsintentioner för riksdagsvalet. Detta trots att vi vet från tidigare att nyhetsvärdet i opinionsdramatiken är långt större under upptakten till EP-val än de betydligt mer odramatiska, jo faktiskt, upptakterna till riksdagsval. Gåtan om de den här gången uteblivna EP-mätningarna söker ett svar.

Idag presenterades en ny Sifo-mätning för april (SvD/GP) som bekräftar att opinionsgapet mellan de rödgröna och allianspartierna slutat växa och visar tendenser till att minska. Mätningarnas Mätning (MäMä) som är en sammanvägning av mätningar från fem institut (Sifo, SCB, Demoskop, Novus och Ipsos) visar att avståndet me…