Inlägg

Visar inlägg från maj, 2015

Stödet för sittande regering under mandatperioderna

Bild
Stödet för den sittande regeringen (S+MP) blev 37,9 procent i riksdagsvalet 2014. Sedan dess har opinionsstödet minskat. Är det normalt? Mycket eller litet?

Frågan vi tar oss an i det här blogginlägget är hur opinionstödet för sittande regeringar i Sverige brukar utvecklas under mandatperioderna: Vad har vi att vänta när det gäller hur stödet för den sittande minoritetsregeringen S+MP kommer att utvecklas under den tid som är kvar till nästa riksdagsval?


Det kostar att regera, det är väl känt. Som vi vet från tidigare blogginlägg tappar regeringar i Sverige i snitt omkring två procentenheter i opinionsstöd på att regera i fyra år. Men detta svenska efterkrigssnitt döljer en hel del variation. I västeuropeiska etablerade demokratier är kostnaderna för att regera i allmänhet betydligt större och här finns också en stark tendens att det kostar allt mer att regera. Vi vet också att efterkrigstiden då regeringar ibland faktiskt kunde gå stärkta eller endast milt försvagade genom regerings…

Socialdemokraternas väljarmandat

Bild
På arbetarrörelsens högtidsdag finns skäl att fundera på vilket mandat -- uppdrag från sina egna väljare -- som det regeringsbärande partiet Socialdemokraterna egentligen har: Hur ser sammansättningen av de väljare som anförtrodde sin väljarmakt till Socialdemokraterna egentligen ut efter valet den 14 september 2014? Den här typen av analys kan förstås göras systematiskt för alla partier om man vill, och dessutom visar jag här endast ett mycket litet axplock av bilder hämtade från analyser av SOM-undersökningarnas data över tid.*

Om vi börjar med hur den demografiska sammansättningen har förändrats är det tydligt hur Socialdemokraternas väljarkår långsamt blivit allt mer ålderstigen. Omkring en tredjedel av S-väljarna är äldre än 65 år, klart större andel än i början av 1990-talet då motsvarande andel var kring 20 procent. Denna utveckling kan till viss del förklaras av den generellt åldrande befolkningen och till viss del av att det har blivit svårare att få unga människor att besvar…