Inlägg

Visar inlägg från juni, 2015

Vem tar del av Politikerveckan i Almedalen?

Bild
I 2013 års SOM-undersökning ställde vi en fråga om i vilken utsträckning de svarande tog del av Politikerveckan i Almedalen. Frågan fanns med i ett batteri som också frågade om Eurovision Song Contest, Prinsessan Madeleines bröllop och Fotbolls-EM. Svarsalternativen var "i mycket stor utsträckning", "i ganska stor utsträckning", "i liten utsträckning" och "inte alls". Just den här mätningen har tidigare inte rapporterats.


Andelen i befolkningen som tagit del av Politikerveckan -- främst via nyhetsrapportering och livesändningar får man förmoda -- är 15 procent (motsvarande andelar för ESC, prinsessbröllop och Fotbolls-EM var 37, 23 respektive 43 procent). I undersökningen svarade endast 3 procent att de tagit del av Politikerveckan "i mycket stor utsträckning". Fyrtiotre procent av befolkningen uppger att de inte tagit del av Politikerveckan alls.


Boksläpp 23/6 Fragment

Fragment är SOM-institutets 63:e forskarantologi. Den bygger på den nationella SOM-undersökningen som genomfördes under hösten 2014. Bokens analyser visar att det svenska samhället blir alltmer komplext och fragmenterat på områden som medievanor, politiska åsikter och attityder. Hur bygger man ett fungerande samhälle där alla känner sig behövda om grupper och människor lever allt mer olika liv? Vi presenterar boken på tisdag 23 juni kl 09:30. Boken läggs ut i sin helhet under samma eftermiddag, kapitel för kapitel och hela boken. Uppdatering 23/6: Här är länken till boken.

Samhällets fragmentering handlar till en del om sönderfall, ökad oordning och växande avstånd mellan olika befolkningsgrupper som kan riskera leda till ökad oro, motsättningar och minskade känslor av samhörighet. Men fragmenteringen är samtidigt ett uttryck för en ökad mångfald där individer kan frigöra sig från gamla normer, värderingar och kollektiv och sätta ett unikt avtryck genom egna sätt att leva sina liv. SO…