Inlägg

Visar inlägg från september, 2015

SOM-undersökningen 2015 är i fält

Bild
Varje höst sedan 1986 genomför SOM-institutet vid Göteborgs universitet stora enkätundersökningar till slumpmässiga urval av svenska folket. I år genomförs den trettionde nationella SOM-undersökningen. Alla som är folkbokförda i Sverige mellan 16-85 år har samma möjligheter att bli utvalda: en chans på ungefär 424. Kanske tillhör du dem som har fått SOM-institutets inbjudan med min underskrift på i din brevlåda nyligen?


Slumpen är vår bästa vän
SOM-undersökningarna vilar på en solid vetenskaplig metod som är mycket enkel att förklara. I den nationella undersökningen låter vi slumpen välja ut 17 000 personer från en enorm lista över alla folkbokförda i åldrarna 16-85 år. Som bekant är slumpen blind. Eftersom alla har lika stor chans att komma med i urvalet har vi ett obundet slumpmässigt urval. Det är detta sannolikhetsurval som gör det möjligt att dra slutsatser om alla folkbokförda i åldrarna 16-85 år.

Sverige är ett av de få länder i världen där det alls är möjligt att dra fungerand…

Årsdagen av riksdagsvalet 2014

Bild
Idag är det ett år sedan Riksdagsvalet 2014. Var står vi idag när det gäller tolkningar av vad som egentligen hände? Analyser av de omfattande datainsamlingar som genomfördes under förra året har hittills givit oss en del pusselbitar. Men på många sätt är slutsatserna ännu omogna. Bra forskning tar tid. En hel cykel av analyser väntar på att genomföras under vintern innan vi effektivt kan jämföra riksdagsvalet 2014 med alla de andra sjutton (!) valen för vilka vi har data om väljarbeteende i Sverige. Såsmåningom när hela pusslet är lagt kan vi effektivt skriva ett stycke svensk politisk samtidshistoria. Och då kommer vi vara långt gångna i innervarande mandatperiod.

Vi är inne i en strid ström av avrapporteringar bland annat i Valforskningsprogrammets rapportserie, i Nationalencyklopedins årsbok och i SCBs skriftserie Demokratistatistik. På Demokratidagen den 1 oktober släpper vi rapporten "Supervalåret 2014". Därefter ytterligare en avrapportering framåt jul. Tillsammans me…