Inlägg

Visar inlägg från januari, 2015

Hur endimensionellt är det svenska partisystemet?

Bild
Det svenska partisystemet är inte längre lika endimensionellt som det har varit historiskt (se Oscarsson 1998). Vänster-högerdimensionen är fortfarande den viktigaste i förklaringar av partival men samtidigt dras partirymden isär av flera konkurrerande dimensioner. Tidigare forskning har visat att det finns ett antal åsiktsdimensioner som har en självständig betydelse i modeller som vill förklara svenskt väljarbeteende: den gröna miljödimensionen, den vita etik/moraldimensionen, den xenofobisk-kosmopolitiska dimensionen, jämställdhetsdimensionen och EU-dimensionen. Dimensionerna har kunnat identifieras med hjälp av analyser av strukturen i människors åsikter i politiska sakfrågor under lång tid, det handlar inte om särskilt nya fenomen. Men de spelar förstås olika stor roll i olika sammanhang och alla befinner sig i skuggan av den dominerande vänster-högerdimensionen.

Figur 1    Partiernas väljare positionerar sig längs olika åsiktsdimensioner, 2010 års val.


Kommentar: För detaljer hän…

Snart stänger SOM-undersökningarna 2014!

Bild
Varje höst genomför SOM-institutet vid Göteborgs universitet stora enkätundersökningar med ett slumpmässigt utvalda personer ur befolkningen. Undersökningarna drar igång i slutet av september. Fältarbetet pågår i närmare 150 dagar. Under de kommande veckorna sänder vi ut de sista påminnelserna ut till de respondenter som ännu inte hunnit svara. Du som ingår i studien eller känner någon som blivit utvald att delta men ännu inte kunnat svara har fortfarande ett par veckor på dig att returnera vårt formulär på papper eller via webben. Läs mer här om de vanligaste frågorna vi får från våra uppgiftslämnare.

I höstens undersökningsomgång har inströmningen av svar hittills varit något bättre än hösten 2013 i våra nationella undersökningar. Det känns roligt att fler vill vara med och att intresset för att delta i medborgarundersökningar växer. Den 21 april startar avrapporteringen från undersökningarna i samband med det årliga SOM-seminariet. Vi kommer att få många svar på spännande frågor om…

Gott nytt år 2015!

Efter det uteblivna förannonserade beslutet om extraval den 22 mars kan Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet nu återgå till ursprungsplanen för 2015 års forskningsaktiviteter. Det känns på sätt och vis skönt. Visserligen hade vi redan före jul planerat ihop en fantastisk Valundersökning 2015 i samband med extravalet. Den blir nu inte av (även om designen kanske bör sparas i byrålådan under innevarande mandatperiod). Det betyder att vi kan dra igång analyserna av det osedvanligt rika datamaterial som samlats in under supervalåret 2014. 
Analyserna kan börja!
De sista data från Europaparlamentsvalundersökningen 2014 och Valundersökningen 2014 har nu kommit in. Vi i mitt i den viktiga efterbearbetningen och den nödvändiga dokumentationen av dataskatterna. Analysen av vad som egentligen hände med väljaropinionen mellan valen 2010 och 2014 och under det händelserika supervalåret kan påbörjas. Svaren från de tusentals väljare som tålmodigt besvarat våra enkäter, genomfört våra …