Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2015

Opinionsutvecklingen efter 2014 års val

Bild
Med två nya Augustimätningar har vi uppdaterat vår poll of polls, Mätningarnas Mätning (MäMä) som bekräftar Sverigedemokraternas framgångar i opinionen under sommaren. Grafen nedan visar hur styrkeförhållandena mellan regeringsunderlaget (V-S-MP), Allianspartierna (C-FP-KD-M) och Sverigedemokraterna (SD) ser ut så här ett år efter att valrörelsen inför 2014 års val tog sin början. Med pågående flyktingkatastrof -- den största sedan andra världskriget --  med storkrig i Mellanöstern, krigshandlingar i Ukraina, terroristdåd och oroliga börser gör sig världen påmind i den nationella bubbla som svensk politik har befunnit sig i under lång tid. Stark oro präglar opinionen. Det ställer krav på samling, ansvarstagande och handlingskraft från envar och förtroendevald.

Grafen (som du behöver klicka på för att se riktigt bra) påminner oss också om att det är långt kvar till nästa riksdagsval. Idag är det 1 111 dagar kvar till söndagen den 9 september 2018.

Varmt tack till Per Oleskog Tryggvas…

Konfliktstrukturen i partisystemet

Bild
Den traditionellt så domine­rande vänster-högerdimensionen i det svenska partisystemet är i allt större utsträckning utsatt för kon­kurrens från nya åsiktsdimensioner. Idén att den politiska rymden i sig själv är stadd i förändring är dock inte särskilt ny. Studier av hur konflikt­strukturen i partisystemet ser ut och förändras är ett välbeforskat område inom svensk valforskning. Vänster-högerdimensionen har varit under attack från alternativa konfliktdimensioner i ett halvt sekel, och det har satt tydliga avtryck i väljarforskarnas analyser. Huvudslutsatsen från analyserna av väljarbeteende i samband med svenska val är att vänster-högerdimensionen fortfarande håller ett fast grepp om de svenska väljarna. En betydande del av de överordnade politiska konflikterna handlar om statens roll i ekonomin, den offentliga sektorns storlek, ambitionsnivån i välfärdsstaten, privatiseringar av offentligt finansierad verksamhet och om grund­läg­gande syn på jämlikhet och fördelningspolitik. Förkla…