Om migJag är professor i statsvetenskap med särskild inriktning mot väljarbeteende (electoral studies) vid Göteborgs universitet. Mina huvudsakliga forskningsområden är val, opinion och demokrati. Sedan 2002 är jag ansvarig för de svenska Valundersökningarna. Du kan läsa mer om min forskning på Valforskningsprogrammets hemsida: www.valforskning.pol.gu.se.


Jag nås bäst via mejl när du vill fråga någonting om val, opinion och demokrati: henrik.oscarsson@gu.seLövfen vs historien

Det finns en märklighet att rapportera. De flesta nyckelindikatorer som statsvetare använder i sina modeller för att förklara regeringsöver...