29 oktober 2008

Partitest: förbannelse eller välsignelse?

HO : Drygt var fjärde väljare (27 procent) genomförde ett s k partitest under valrörelsen 2006. För väljarna blev därmed användandet av partitest för att matcha egna åsikter mot partiernas den i särklass vanligaste informationsinhämtningen via Internet. Surfande på något av riksdagspartiernas hemsidor nådde endast upp till 14 procent. Och bara två procent besökte en riksdagskandidats hemsida för att söka information.

Det mest anmärkningsvärda är att genombrottet för partitest påverkade valutgången. De väljare som uppger att de genomfört ett eller flera partitest - och dessutom säger sig ha använt informationen som en grund för sitt röstningsbeslut - röstade nämligen klart annorlunda jämfört med väljare som antingen inte gjort test alls eller bara använt partitesten som politainment.

De aggregerade effekterna av att många väljare gjorde partitest och tog dem på allvar är anmärkningsvärt stora. Socialdemokraterna blev de stora förlorarna (ca -1,6 procentenheter) medan centerpartiet var den största vinnaren (ca +1,3 procentenheter) på partitest. Resultaten indikerar att en stor del av centerpartiets vinster på grund av partitest vanns bland flitigt partitestande ungdomar mellan 22-30 år. Här gjorde partiet också en historisk framryckning. (Effekterna av partitest kvarstår oavsett om man plockar in en mängd kända alternativa förklaringar till partival).

Även om vi ännu så länge endast har en enda erfarenhet av partitest förefaller det rimligt att hålla ett öga på partitestanvändningen i framtida valrörelser. Effekterna av partitest är överraskande stora (våra bästa uppskattningar av effekterna av nyheten om folkpartiets dataintrång i SAPnet är att fp förlorade mellan -1,2 och -1,8 procentenheter). Partitesteffekterna kan alltså ha varit i samma nivå som en av de största valrörelseskandalerna i historien.

Läs hela analysen i boken Regeringsskifte. Väljarna och valet 2006.

3 kommentarer:

Kenneth sa...

Hur ligger det till med kausaliteten här? Kan inte exakt samma resultat uppkomma om testerna är verkningslösa, men drar till sig en viss typ av väljare?

Henrik Oscarsson sa...

HO : Helt sant, Kenneth (utan regelrätta experiment är det svårt att bli helt säker på orsaksförhållandena). Men vi har ansträngt oss analytiskt för att ta hänsyn till så många alternativa förklaringar som möjligt till varför grupperna skiljer sig åt. De variabler vi använt i våra modeller som potentiellt har effekter på både partitestanvändning OCH partival är följande: ålder, politiskt intresse, utbildning, yrkesgruppstillhörighet, kön, vänster-högerideologi och politisk kunskap. Om någon har ytterligare idéer om alternativa förklaringar till varför sambandet mellan partitestande och partival existerar även med hänsyn taget till alla dessa faktorer så är ni välkomna.

vänstra stranden sa...

Flitigt nätanvändande??/VS

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...