02 december 2008

Samhällskontrakt omförhandlas

Spänningen stiger inför Grundlagsutredningens betänkande som skall presenteras senast 31 december. Kommittén kommer med ett förslag till ny grundlag; en uppsättning nya spelregler för den svenska demokratin, helt enkelt. Förslagen till förändringar av regeringsformen skall, åtminstone enligt direktiven, utformas för att stärka medborgarnas möjligheter att utkräva ansvar, öka förtroendet för politik och höja valdeltagandet.

Författningspolitiska frågor kan ibland vara tekniskt komplicerade. Samtidigt har vi lärt av historien att även mycket små, till synes triviala, förändringar av valsystemets utformning kan ha mycket stora konsekvenser för maktfördelningen i samhället. Ett aktuellt exempel är på sin plats: om vi exempelvis bara hade haft hälften så många ledamöter i riksdagen (och hälften så många utjämningsmandat) så hade det blivit en majoritet i riksdagen för v+s+mp efter 2006 års riksdagsval. Detta trots att Alliansen fick 119 000 fler röster!

/Henrik Oscarsson

3 kommentarer:

krister thelin sa...

Ja, det skall bli intressant att se vad utredningen kommit fram till. Dock hoppas jag att termen "maktfördelning", som Du nyttjar, inte används utan "maktdelning". Den förra anger att det finns en högre makt som "fördelar" (vilket kan te sig naturligt för vänstern),medan den senare är sui generis; jfr den engelska temen "separation of powers". I engelskspråkig statsvetenskaplig litteratur stöter man knappast på "distribution of powers" ...

Henrik Oscarsson sa...

Fast här handlade det ju om mandatfördelning mellan partierna så jag tycker nog maktfördelning funkar som begrepp.

David Ekstrand sa...

Och ditt exempel är väl en väldigt bra anledning att vara skeptisk mot socialdemokraternas förslag att minska på antalet utjämningsmandat för att "underlätta starka regeringar", som ju Morgan Johansson et al skrev om på Newsmill häromdan... Visserligen kan man börja vifta med Arrows teorem och hävda att inget valsystem är perfekt, men nog är det svårt att argumentera för ett valsystem som urholkar fördelen med PR (rättvis fördelning) utan att ge särskilt många av fördelarna med t.ex. FPTP (koppling väljare-vald, tydlig majoritet-opposition via tvåpartisystem osv.).

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...