07 januari 2009

Hur finanskriser undviks

Hade finanskrisen gått att undvika? Med bättre kunskaper, bättre fungerande institutioner, bättre regelverk, bättre övervakning och bättre prognosmakeri? Ja. Jag är övertygad om det. Men vi står ännu inte tillräckligt rustade. Sällan har man känt behovet av forskning och innovation inom de ekonomiska vetenskaperna större än nu. Krisen känns onödig. Vi behöver intelligent konstruerade institutioner och regelverk för att hantera liknande händelser i framtiden. Och sådana innovationer dimper inte ned från himlen. Sådant måste uppfinnas, precis som botemedel mot cancer eller högeffektiva solceller.

Ekonomer och andra samhällsvetare borde ha haft resurserna för att producera just de uppfinningar och forskningsgenombrott (inom t ex internationell ekonomi, finanspsykologi och nationalekonomi) som hade hjälpt oss att helt undvika eller åtminstone dämpa effekterna av den globala finansmarknadens sammanbrott. För att nå dit behöver man rimligen göra forskningssatsningar i nivå med de som kommer naturvetenskap, medicin och teknik till del (discipliner som oftast har en, två eller till och med tre nollor mer i forskningsanslag än de socialvetenskapliga). Denna insikt är tyvärr inte allmänt utbredd. Nuvarande forskningspolitik lämnar socialvetenskaperna i strykklass, däribland ekonomi.

Finanskrisen har gjort oss alla rejält fattigare och kommer fortsätta skada oss under lång tid. Har vi råd att inte satsa mer på forskning i framtiden? En sund reglerad global ekonomi är ju en förutsättning för att allt det andra goda vi vill åstadkomma med forskningen skall kunna bli verklighet.

/Henrik Oscarsson

1 kommentar:

QoG-Marcus sa...

Men det handlar ju bara delvis om rätt sorts regleringar. Det handlar också rätt mycket om (ekonomisk) makt, eller hur?

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...