17 januari 2009

Tillgänglighet och mångfald ökade deltagandet

Jag vill pusha för en ny bok från Svenska Valforskningsprogrammet! Tillsammans med Stefan Dahlberg och Richard Öhrvall har jag skrivit en bok som handlar om effekterna av de förändringar av systemet för förtida röstning som genomfördes inför 2006 års val.

Inför 2006 års allmänna val flyttades ansvaret för den förtida röstningen från Posten AB till Sveriges kommuner. Reformen förbättrade många väljares möjligheter att rösta i förtid. I Förtida röstning i Sverige undersöks om en ökad tillgänglighet och mångfald av röstmottagningsställen hade några effekter på enskilda väljares röstbenägenhet: Bidrog förtidsröstningsreformen till ett ökat valdeltagande i Sverige?

Analyserna bygger på de svenska valundersökningarna som genomförs i samband med varje folkomröstning, riksdagsval och Europaparlamentsval i samarbete mellan Statistiska centralbyrån och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Du kan beställa ett eget exemplar av boken här!

/Henrik Oscarsson

Inga kommentarer:

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...