12 februari 2009

Fri press kuvar korruption

Korruption (användning av offentliga medel för privat vinning) är ett gissel som orsakar stort mänskligt lidande i vår värld. Svält, sjukdomar, miljöförstöring, brottslighet, krig, konflikter och svårt underpresterande institutioner följer i dess spår. Det är därför en viktig forskningsuppgift att spåra de underliggande mekanismerna bakom uppkomsten av korruption. Lösningar på hur korruption kan hävas och bekämpas hägrar. Forskningsgenombrott på det här området skulle verkligen vara till "stor nytta för mänskligheten", som Alfred Nobel skrev i sitt testamente.

Vid QoG-institutet (Quality of Government Institute) vid Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg drar vi vårt strå till stacken. Själv studerar jag en av de förklaringsfaktorer som visat ha starkast samvariation med graden av korruption: pressfrihet. Under kontroll för en ruskigt massa andra förklaringar brukar effekterna av olika pressfrihetsindikatorer överleva väl i modellerna. Det tycks finnas ett starkt samband mellan fri press och korruption. Utmaningen är att fastställa att detta samband verkligen finns och hur de kausala mekanismerna ser ut. Som valforskare är jag särskilt intresserad av frågan om och hur mediebevakningen underlättar väljarnas möjligheter att utkräva politiskt ansvar.

Figuren visar Freedom House-data över graden av pressfrihet i världen. Ju rödare desto längre ifrån idealet om en fri press. Läs mer om mitt projekt på QoG:s hemsida. Här kan du också ladda hem ett av världens största och bästa databaser för länderjämförande studier.

/Henrik Oscarsson

3 kommentarer:

Erik sa...

Anders Chydenius blir ju i detta sammanhang extra mycket före sin tid. Dessutom måste han rimligtvis vara den finländare som har betytt mest för Sveriges historia. Att han inte uppmärksammas mer under märkesåret är lite generande för alla svenska statsvetare och grundlagsentusiaster. Är det inte?

Stina sa...

Varför så snäv definition av korruption? Borde inte fenomenet att personer som utnyttjar sin position inom näringslivet för att ge sig själva eller närstående orättmätiga fördelar inkluderas?

Henrik Oscarsson sa...

Stina: jag har här använt den definition som används inom huvuddelen av internationell forskning om korruption. Det pågår en livlig debatt (förstås) om vad som skall avses med korruption. Nånstans måste man dra gränserna; och definitionen är faktiskt inte så dum. Vad som är korrupt och orättmätigt beteende kan också mätas mot etablerade normer (t ex inom ett företag). Många företag ställer upp egna sådana koder.

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...