05 mars 2009

Opinionsläget februari

Sex nya mätningar av väljaropinionen har genomförts sedan sist. Så nu är jag väl skyldig er en uppdatering. I januari såg det ut som om Alliansens upphämtning hade avstannat, men den tycks ha tagit fart igen. Sedan akutfasen av finanskrisen inleddes i början av september 2008 har avståndet mellan blocken krympt ihop till knappt tre procentenheter (jag dividerar alltid blockskillnaden med två).Varför krymper avståndet? Det ärliga svaret är att vi faktiskt inte vet. Åtminstone inte just i det här fallet. Det finns ännu inte resurser att genomföra noga uttänkta vetenskapliga studier som skulle kunna ge oss svaren på vilka faktorer som är betydelsefulla för denna opinionsförskjutning.

Vi vet att det är ovanligt med stora opinionsförskjutningar under mellanvalsperioderna. Förklaringarna torde finnas i två större strukturella förändringar som vi står mitt uppe i: ekonomiska (finanskrisen) och politiska (omdaningar av det svenska partisystemet). Den utbildade gissningen är att det är finanskatastrofen som är huvudförklaringen. För inte lägger väljaropinionen lika mycket kognitiv kraft på Sahlinstrulet 18 månader före 2010 års riksdagsval som man lägger på att bekymra sig över effekterna av lågkonjunkturen. Alla känner någon som är varslad eller arbetslös. Alla är inne i en process där man om- och nyorienterar sig själv i tillvaron. Varje dag. Indirekt eller direkt berör krisen alla just nu. Opinionen tövar. Det är alltför tidigt att värdera regeringens hantering av krisen. Och definitivt för tidigt att bedöma regeringsdugligheten hos v-s-mp (vad hade opinionen egentligen för bild av Allians för Sverige i mars 2005?). För en forskare inom opinionsbildning och väljarbeteende blir det spännande sista 18 månader på denna mandatperiod.

/Henrik Oscarsson

Inga kommentarer:

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...