28 maj 2009

Aftonbladets gå&rösta-kampanj olaglig

Harmlöst och med glimten i ögat, javisst. Men Aftonbladets kampanj att ge människor pengar i utbyte mot att de går och röstar bör vara och är sannolikt olaglig. Rösträtten är en okränkbar medborgerlig rättighet. Friheten att använda sin rösträtt (t ex genom att avstå från att rösta) är ett beslut där varje medborgare är suverän. Otillbörlig påverkan får inte förekomma. Pekunjär ersättning i utbyte mot ett visst politiskt beteende vid valurnorna är inte förenlig med principerna bakom en demokratisk rättsstat.

Den som mottager, låter åt sig utlova eller begär otillbörlig belöning för
att i allmänt ärende rösta på visst sätt eller icke rösta, dömes, om det ej
är mutbrott, för tagande av otillbörlig belöning vid röstning till böter eller
fängelse i högst sex månader. (SFS 1977:103)

Även de personer som tar emot Aftonbladets pengar gör sig också skyldiga till brott om jag har förstått saken rätt. Jag är inte jurist men anser att även om det inte uttryckligen står att det är ett brott att ta emot belöning för att rösta bör ett sådant beteende ändå vara relevant med hänvisning till lagstiftarens intention i det här fallet.

Se även min text på Newsmill om att högre valdeltagande i EUP-valen kan komma att gynna socialdemokraterna.

11 kommentarer:

Joakim M sa...

Aftonbladet bör omedelbart avbryta sin kampanj. De tycks inte ha tänkt igenom riktigt vad detta kan få för konsekvenser. Detta är ett grovt övertramp och jag hoppas verkligen att det kan klargöras att det är olagligt. Om inte är vi ute på mycket hal is.

Vad sägs om att erbjuda människor betalning för att inte rösta? Eller att Piratpartiet lagom till riksdagsvalet anordnar ett lotteri med chansen att vinna fina priser för alla ungdomar som går och röstar, i det goda syftet att öka röstdeltagandet bland ungdomar.

Anonym sa...

"för att i allmänt ärende rösta på VISST sätt"

Anonym sa...

Fråga:

"tex genom att avstå från att rösta) är ett beslut där varje medborgare är suverän"

Det håller jag med om. Men detta fria val är tydligen inte mer faktum än att statsvetare vid gbg universitet tycker att tvånget ATT GÅ och rösta borde vara starkare i Sverige. Eller har jag fel? Att det finns länder i Europa som ser annorlunda på rätten att avstå vet vi också.

Säfflemannen

Anonym sa...

Hjälpte minnet med en Googling.

Peter Esaiasson = röstplikt

Behöver dock inte gilla AB:s påhitt för det...

Säfflemannen

Anonym sa...

Hej Säfflemannen! Det finns närmare 90 statsvetare vid göteborgsinstitutionen. Men jag känner inte till någon som förfäktar ett ökat tvång till valurnorna!?

Sedan kan man ju önska sig ett högre valdeltagande av andra skäl (politisk jämlikhet/folkviljans förverkligande), men huvudprincipen att varje enskild medborgare har friheten och rätten att avstå (i praktiken delegera sin makt till de röstande medborgarna) finns nog ingen som argumenterar emot.

/Henrik

Anonym sa...

http://62.119.189.4/cm/2.145/nyheter/politik/rekordlagt-valdeltagande-i-sverige-1.279139

Jag tolkar ditt svar som att PE har ändrat ståndpunkt.

Hade även något i bakhuvet om att Gillijam har haft snarlika ideer, men där var jag osäkrare.

Tack för en mkt bra sida. Jag hade några lektioner med dig på b-kursen för tiotalet år sedan. Jag minns med välbehag skärpan hos stats i gbg.

Säfflemannen

Anonym sa...

Jag funderar på att byta ut min rösträtt i EP-valet mot en röst i det iranska presidentvalet med en bekant som har dubbelt svenskt/iranskt medborgarskap. Jag kommer alltså få en röst i det iranska presidentvalet, och min bekant två röster i EP-valet. Legala aspekter kring detta?

Anonym sa...

concursus necessarius?

Johan sa...

Gilljam föreslog ju i GP (7/2 1999) att man skulle lotta ut resor i samband med röstning till EP-valet. Men han föreslog också att Loket och Oldsberg skulle leda en valdeltagandetävling mot andra länder, så det kanske inte var helt seriöst menat.

Anonym sa...

Lagrummet du hänvisar till säger att det är olagligt att:
1) betala någon för att inte rösta
2) betala någon för att rösta på ett visst sätt

Formuleringen är uppenbarligen gjord just med hänsyn att det ska vara lagligt att betala nån för att rösta om det inet påv erak på vem

Johan sa...

Med hänsyn till den straffrättsliga legalitetsprincipen och paragrafens formulering kan vi nog utesluta en fällande dom för att ta emot betalning att rösta.

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...