01 maj 2009

Frågorna som avgör EUP-valet

Sveriges Television kommer som vanligt att genomföra en vallokalsundersökning i samband med EUP-valet (SVT Valu). Resultaten från undersökningen presenteras i sedvanlig ordning direkt efter vallokalerna har stängt klockan 21 på valsöndagen. Undersökningen bygger på en kort enkät (en A4-sida med frågor på varje sida) som delas ut till röstare vid slumpvist utvalda vallokaler och röstmottagningsställen. Tidigare blanketter från SVT Valu kan du ta en titt på här.


Eftersom resultaten från vallokalsundersökningar vid de tre tidigare Europaparlamentsvalen kommer vara en viktig referenspunkt för våra analyser och tolkningar under valkvällen är det förstås viktigt att återbekanta sig med materialet. I de tre tidigare undersökningarna har man ställt frågor om vilka frågor som varit betydelsefulla för valet av parti. Av naturliga skäl handlar det om fördefinierade frågor med fasta formuleringar där respondenterna ombetts göra viktighetsbedömningar. Väljarnas egna subjektiva motiveringar till det egna partivalet, med andra ord.


I tabellen nedan redovisas andelen respondenter som uppgett att respektive fråga hade mycket stor betydelse för partivalet. Jag har rangordnat frågorna efter resultaten från 2004.


Källa: SVT Valu 1995, 1999 och 2004.


Freden i Europa och Demokratin i EU hamnar i topp. En majoritet av väljarna brukar uppge att frågorna varit viktiga för deras partival i EUP-valet. Fred uppfattas som en viktigare motivering bland Moderaternas och Folkpartiets väljare än bland Miljöpartiets och Vänsterpartiets väljare. Och omvänt, demokratimotiveringarna rankas högre bland V- och MP-väljarna än bland borgerliga partiers väljare.

Fred och Demokrati berättar historien om EU ganska väl. EU är en på många sätt märklig skapelse med ett tydligt demokratiskt underskott och stora problem med öppenhet, insyn, och den demokratiska legitimiteten. Men det är priset vi hittills behövt betala för att skapa någonting historiskt unikt för vår kontinent, nämligen fred.

2 kommentarer:

Annika Beijbom sa...

Hej Henrik, jag är så glad över att du bloggar och tipsar alla jag kan om dina inlägg. Kalasinfo! Trevlig långhelg.

Annika Beijbom (fp)

Henrik Ekengren Oscarsson sa...

Tack!
Det känns kul att kunna bidra med lite originalinfo i den politiska bloggosfären (för att minska rundgången).

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...