08 maj 2009

Odemokratiskt förbjuda mätningar före valen

Då och då dyker förslaget upp om att förbjuda publicerandet av opinionsmätningar veckan före valen. En dryg tredjedel (37 procent) av våra förtroendevalda riksdagsledamöter ställer sig positiva till ett sådant publiceringsförbud (!). Förbudet används inför franska val med effekten att fransmännen istället köper belgiska tidningar (eller surfar fram nätupplagorna) och läser om resultaten där.

Förutom att ett publiceringsförbud strider mot en hel räcka grundlagsfästa fri- och rättigheter och dessutom i praktiken skulle vara helt verkningslöst finns det andra tunga argument som talar starkt emot att undanhålla information om partiernas inbördes styrkeförhållanden från väljarna under sista veckan före valen.

Att väljare i flerpartisystem är i behov av att också ta hänsyn till den strategiska kontexten när de fattar sina röstningsbeslut har varit elementära insikter ända sedan utgivningen av det flitigast citerade statsvetenskapliga verket genom tiderna, Anthony Downs An Economic Theory of Democracy (1957). I ett flerpartisystem som det svenska där väljare röstar på partier och inte regeringar och där det finns spärrgränser till parlamentet uppstår nämligen mängder av skäl till varför det ibland är rationellt för en väljare att inte rösta på det parti som åsiktsmässigt och ideologiskt står henne närmast (tyvärr är Downs bok inte lika flitigt läst som den är citerad...)

Väljarstudier över hela världen kan visa att det är vanligt att väljare tar hänsyn till den strategiska valkontexten. Så även i Sverige. Information om vilka partier som är stora och små, vilka partier som ligger nära fyraprocentspärren, vilka partier som har med- eller motvind och vilka partier som eventuellt skulle kunna bilda en regering på basis av valresultatet är alltså minst lika viktigt för väljarna som information om partiernas ideologier och sakfrågeståndpunkter.

Information om hur alla andra tänker göra är inte bara psykologiskt betydelsefullt utan används för strategiska överväganden som ligger till grund för beteenden som instrumentell röstning, stödröstning och taktikröstning i samband med val. Kamrat fyra procent och kyrkobroder fyra procent är två typer av taktikröstning som ägt rum i Sverige historiskt.

För valdemokratins bästa är det alltså viktigt, menar jag, att väljarna har tillgång till många opinionsmätningar av så hög kvalitet som möjligt och att mediernas rapportering av resultaten håller hög klass. Långt bättre än förbud är att upprätthålla en kritisk granskning av opinionsjournalistiken och av opinionsinstitutens metoder. Initiativ för att utveckla fler branschnormer är välkomna.

Givet opinionsmätningarnas centrala plats i offentligheten vore på sin plats att opinionsmätarbranschen och vetenskapen kunde samlas till en gemensam forskningsansökan om ett ambitiöst forskningsprogram i syfte att upprätthålla hög kvalitet i mätningarna.

5 kommentarer:

ville sa...

Du tycks inte vara särskilt förtjust i opinionsinstitut och opinionsjournalistik. Men hur skall de kiunna bättra sig?
Ville

Anonym sa...

Henrik,

Skulle vara intressant med en kommentar ifrån dig angående predict09.eu, de verkar ha en något annorlunda "viktad" mätningsteknik http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?a=493712

Detta ger något annorlunda slutresultat än natinonella mätningar.

Kommentar?

Henrik Ekengren Oscarsson sa...

Kollade just på den. Michael Marsh är en kär kollega till mig. Vad de har gjort är att använda opinionsmätningar och valresultat från 27 länder ända tillbaka till 1979 för att estimera en modell som tar hänsyn till att oppositionspartier brukar gå bättre än regeringspartier, att små partier går bättre än stora, och att eu-kritiska partier tenderar att göra bättre ifrån sig än vad de opinionsmätningar före EUP-valen visar. Tydligen har de klassat Piratpartiet som ett litet anti-EU protestparti i opposition och blåser därför upp PP-siffrorna till hela 8,5 procent och 2 mandat(!). Se här: http://www.predict09.eu/default/en-us/state_analyses.aspx#sweden

Paul Belfrage sa...

Finns det ingen statistik på hur olika opinionsinstitut klarat sig genom åren i riksdagsval eller andra val?

Henrik Ekengren Oscarsson sa...

Hej Paul, bra fråga!
Självklart finns det sådana redovisningar.

Se det här inlägget
http://www.henrikoscarsson.com/2009/02/dubblera-scbpsu.html

Eller följ länken till källan direkt
http://www.sns.se/document/partibarometrar_2008.pdf

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...