29 juni 2009

Centerpartiet: Bra och dålig politik

Centerpartiet är alltjämt det parti som de svenska väljarna uppfattar som bäst på frågor som rör glesbygden. Väljarna associerar spontant Centerpartiet med en bra glesbygdspolitik (balansmått +32). Även bland Centerpartiets egna väljare toppar glesbygdsfrågorna (+67).


Andra bra Centerpartigrenar enligt väljarna är företagarpolitiken (+23 bland samtliga), miljöfrågor (+19), frågor som rör lag och ordning (+19). Däremot är det klart sämre betyg för politik som rör social trygghet och äldreomsorg (+3). När det gäller invandrings- och flyktingpolitiken (-1) och integrationspolitiken (-2) är det en övervikt av väljare som spontant nämner C som ett parti som har en dålig politik.
Centerpartiets energi- och kärnkraftspolitik gillas mer av väljarna som helhet än av Centerpartiets egna väljare. I själva verket hamnar energi- och kärnkraftsfrågorna på jumboplatsen (+3) bland C-väljarna. (Märk väl att de här resultaten är hämtade från valet 2006, före Centerns omsvängning i kärnkraftsfrågan).

Inga kommentarer:

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...