01 juli 2009

Kristdemokraternas väljare

Kristdemokraterna har den äldsta väljarskaran av alla partier. Medelåldern bland kd-väljarna är hela 52,7 år. Representationen bland ungdomar är svag. Övervikten av kvinnliga väljare är också noterbar (57 procent). Kombinationen – stark överrepresentation av äldre kvinnor – illustreras tydligt i figuren som visar kön- och åldersprofilen bland kd-väljarna.

Kristdemokraternas väljare har en svag överrepresentation av tjänstemän (+4 pe) och en motsvarande underrepresentation av arbetare (‑6 pe) jämfört med valmanskåren. Inkomstprofilen är dock dramatiskt annorlunda jämfört med t ex folkpartiets väljare: kd-väljarna har något lägre inkomster är genomsnittet. Andelen med låga inkomster är svagt överrepresenterade (+3 respektive).

KD-väljarna karaktäriseras av att inte vara anslutna till någon fackförening eller arbetsgivareorganisation. Hälften av KD-väljarna saknar sådan anslutning (50 procent; +9 pe).

Trots en åldrad väljarskara (31 procent ålderspensionärer) är utbildningsnivån bland KDs väljare ändå i nivå med valmanskåren. Inriktningarna hälso/sjukvård (+4 pe), humaniora/kultur (+2 pe) och pedagogik (+3 pe) förekommer oftare bland kd-väljarna än bland väljarna som helhet.


När det gäller uppväxtort finns en landsbygdsprofil hos kristdemokraternas väljare men den är inte lika utmärkande som för centerpartiet. Trettio procent uppger att de vuxit upp på landsbygden (+4 pe). Landsbygdsprofilen är dock avsevärt tydligare hos kärnväljarna; 38 procent av kd:s kärnväljare har en bakgrund på ren landsbygd jämfört med 26 procent bland samtliga väljare.

Och så kyrksamheten, som bland kd-väljarna förstås är dramatiskt högre än för alla andra partiväljare. Tre av sju kristdemokratiska väljare besöker en gudstjänst minst en gång i månaden (29 procent; +23 pe). Kyrksamheten är något starkare bland kd:s kärnväljare (32 procent).

Kd-väljarna skiljer ut sig som något bättre utbildade (29 procent med högskoleutbildning), klart mer politiskt intresserade (62 procent) och något mer politiskt kunniga än valmanskåren som helhet (7,6 poäng).


Inga kommentarer:

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...