18 juli 2009

Sverigedemokraterna: Poll of polls

Synovates halvårsmätning har orsakat en del diskussioner om Sverigedemokraternas möjligheter att ta sig in i Riksdagen i samband med 2010 års val. En poll of polls för SD under den gångna mandatperioden visar att partiet har närmat sig fyraprocentspärren. Partiet snittar kring 3,5 procent under det senaste året. Partiets opinionsstöd är mycket stabilt.

Är en riksdagsrepresentation inom räckhåll? Å ena sidan har partiet inte varit statistiskt större än fyra procent (95% signifikansnivå) vid ett enda tillfälle under hela mandatperioden. Å andra sidan tycks SD prestera bättre i skarpt läge, i samband med valen, än i opinionsmätningar; det visade man senast i samband med EUP-valet i juni.

Regeringsfrågan kan till slut komma att bli avgörande för potentiella SD-väljare: Tolkar man de nuvarande riksdagspartiernas signaler rätt kan ett SD i riksdagen komma att innebära en rörig parlamentarisk situation och stor politisk instabilitet i ett läge där svensk ekonomi och svensk välfärdsstat är utsatt.För detaljer om tillvägagångssätt hänvisas till tidigare inlägg.

14 kommentarer:

Anonym sa...

Innebar dansk folkepartis intåg i folketinget Danmark något problem för dansk ekonomi?

Anders @ ungsvensk.se sa...

"Å ena sidan har partiet inte varit statistiskt större än fyra procent (95% signifikansnivå) vid ett enda tillfälle under hela mandatperioden."

Det stämmer väl ändå inte, herr Oscarsson, om man tittar på följande sida:

http://www.status.st

I övrigt är det lustigt med dina och andra politiserade statsvetares försök att tona ned SD:s framgångar. För majoriteten av SD-väljarna spelar det ingen roll om det är "socialister" eller "borgare" som styr - möjligen med undantag för att de förstnämnda numera är ett ännu mer skrämmande alternativ. Skillnaden mellan dessa två fejkade "block" är minimal, och samma destruktiva massinvandringspolitik förs oavsett regering. Att skillnaden mellan blocken nu har minskat och SD är vågmästare i en massa mätningar gör att partiet mycket väl kan bli det i valet nästa år också.

Anders @ ungsvensk.se sa...

För övrigt är det där med skarpt läge intressant att du nämner. Det handlar nämligen om ett systematiskt fel - en variant av den så kallade Bradley-effekten (eller skämmighetsfaktorn, som din statsvetarkollega Sören Holmberg brukar kalla det):

http://en.wikipedia.org/wiki/Bradley_effect
http://gruegranskar.blogspot.com/2008/01/sd-underskattas-i-mtningarna-inte.html

Anonym sa...

Anders Ungsvensk.

Apropå signifikans. Du till 100 procent lita på att det är korrekt. Försök ta reda på vad signifikans betyder innan du rapar flaggar dina kunskapsbrister så uppenbart. HO har gått igenom det på bloggen tidigare. Signifikans är en aspekt av analys av den enskilda opinonsmätningen. Att SD presterar bättre i reella val än i mätningar nämner HO, så din kommentar om avsiktlig nedtoning av SD:s framgångar bör du be om ursäkt för.

Man bör sätta det största värde på neutralt folk som HO.

mvh

Annan sverigedemokrat

Anonym sa...

Illa redigerat i förra kommentaren. Korrigerat:

Apropå signifikans. Du kan till 100 procent lita på att det är korrekt. Försök ta reda på vad signifikans betyder innan du flaggar dina kunskapsbrister så uppenbart. HO har gått igenom det på bloggen tidigare. Signifikans är en aspekt av analys av den enskilda opinonsmätningen. Att SD presterar bättre i reella val än i mätningar nämner HO, så din kommentar om avsiktlig nedtoning av SD:s framgångar bör du be om ursäkt för.

Man bör sätta det största värde på neutralt folk som HO.

mvh

Annan sverigedemokrat (igen)

Status sa...

I Henrik Oscarssons poll of polls för SD saknas mätningar från Sentio och United Minds. Inte heller Demoskops senaste mätningar finns med. Om de tas med så får SD ett bra mycket högre genomsnitt. Beteckningen poll of polls är alltså missvisande, poll of selected polls hade varit bättre.

Henrik Oscarsson sa...

Hej Status!

Jag försöker att ta med de opinionsmätningar som mäter röstningsintention vid ett tänkt riksdagsval. Självklart är alla Demoskops riksdagsmätningar med i min poll of polls. Status tänker på de Demoskopmätningar som gjordes inför EUP-valet (se tidigare inlägg).

Min poll of polls bygger på 138 opinionsmätningar från de institut som regelbundet mäter opinionen. Att SD skulle få ett "bra mycket högre genomsnitt" om Sentios engångsmätning plockades med förefaller orimligt. United Minds helt nya internetmätningar är intressanta eftersom de använder en helt annan metodologi än övriga institut. Blogglägsarna kan räkna med att jag håller koll på deras mätningar i fortsättningen.

Jag ser fram emot Status egen poll of polls inom kort.

Status sa...

Henrik

De Demoskopmätningar som jag direkt kan se att du saknar i din graf är 4,5% i juni och 4,0 juli. Där finns inga punkter över 4% i dessa månader.

Sentio har gjort mätningar i stort sett varje månad sedan februari 2007 så det är ingen "engångsmätning".

Min egen blygsamma poll of polls hittar du på www.status.st

Henrik Oscarsson sa...

Hej igen Status.
Nu har jag uppdaterat figuren med de två senaste Demoskop som saknades + plockat med de Sentiomätningar som jag hittat (ej helt komplett dock). Vi har fortsatt stort informationsunderskott när det gäller Sentios mätningar. Om någon har hittat en metodrapport av det mer detaljerade slaget är ni välkomna att höra av er.

Uppdateringen föranleder inte några andra slutsatser än de som jag dragit tidigare om opinionläget för SD.

Status sa...

Henrik, tack för din uppdatering

Anders @ ungsvensk.se sa...

Till "Annan sverigedemokrat": Angående signifikans vet jag mycket väl vad det är, faktiskt, trots att jag inte har någon utbildning i ämnet och inte är statsvetare. Det jag syftade på i detta fall var det som Status redan har tagit upp efter mig, nämligen att flera mätningar från bland annat Sentio inte ingick i grafen. Jag har också läst Oscarssons tidigare blogginlägg och följt denna blogg mycket noggrant.

Att jag påpekade att det där med skillnaden mellan opinionssiffror och "skarpt läge" (valresultat) skiljer sig var för att förtydliga vad det beror på. Jag tycker att Oscarssons analys/kommentar var bristfällig och behövde vidareutvecklas. Som jag ser det har jag inget att be om ursäkt för. Att jag uppfattar Oscarsson som (försiktigt) politiskt korrekt i vissa avseenden beror på vissa formuleringar och blogginlägg här och i tv-intervjuer som i TV4. Dock uppskattar jag förstås bloggen, även om jag inte alltid delar slutsatserna/analyserna.

Till Henrik Oscarsson: Sentio har inte en engångsmätning utan gjorde kontinuerligt mätningar månadvis förut tills det hände en sak:

https://www.flashback.info/showpost.php?p=10720875&postcount=2386

Numera gör Sentio också mätningar månadvis:

http://www.status.st
http://ungsvensk.se/showthread.php?t=1277

Henrik Oscarsson sa...

Hej Status. Jag hittar inte någon komplett sammanställning av Sentios samtliga mätningar (själv har jag bara snappat upp sju stycken publicerade undersökningar). Har du uppgifter om alla partiers röststöd + övriga partier, andel osäkra, antal intervjuade, samt fältperiod så gör du mig en stor tjänst.

Tack på förhand

Henrik Oscarsson sa...

Till Anders: Räknar man med Sentios märkliga augustimätning från 2008 (ingen bedömare tycks ta den mätningen på riktigt allvar eftersom den sticker ut så kraftigt från alla andra) så har SD erhållit en röstandel som är statistiskt större än fyra procent vid ETT tillfälle. Av 147 mätningar.

Den slutsatsen kan dras genom att göra ett mycket enkelt statistiskt test för huruvida avståndet mellan ett partis skattning är tillräckligt mycket större än fyra procent för att vara statistiskt signifikant (se tidigare blogginlägg om hur jag anser att media bör rapportera om opinionsmätningar av partier i närheten av fyra procent).

Lars sa...

Lika mycket som det hade varit en stor överraskning om SD hade kommit in i Europaparlamentet nu i år, skulle det vara en lika stor överraskning om SD missar riksdagen 2010. I princip allt talar för att partiet kommer att lyckas. Och som vi såg med EUP-valet är SD fortsatt grovt underskattat i opinionsmätningar och VALU. För man över det på de betydligt bättre siffrorna till riksdagsvalet är partiet med marginal inne i riksdagen. Bara de själva kan väl nu sumpa ett riksdagsinträde och att verkligen mot alla odds skriva politisk historia i Sverige.

"Tolkar man de nuvarande riksdagspartiernas signaler rätt kan ett SD i riksdagen komma att innebära en rörig parlamentarisk situation och stor politisk instabilitet i ett läge där svensk ekonomi och svensk välfärdsstat är utsatt."

Då får vi verkligen hoppas att dessa potentiella SD-väljare i sådana fall lägger skulden där den hör hemma; bland riksdagspartierna. Från SD:s håll finns ju bara stor samarbetsvillighet för Sveriges bästa. Inte ens det demokratiskt tvivelaktiga Vänsterpartiet utesluter man samarbete med.

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...