17 augusti 2009

Lärdomar om vallöften 1

Jag samlade ihop mina anteckningar från vallöfteskonferensen som Elin Naurin ordnade i Göteborg före sommaren. Det blev som väntat en hel del spännande diskussioner. Några insikter i punktform:


1) Vi gör egentligen journalisters jobb
Huvuduppgiften i de flesta vallöftesstudier har hittills varit att a) systematiskt identifiera vilka vallöften (utvärderingsbara utsagor från valmanifesten) som partierna givit i samband med valrörelser och b) utröna huruvida de blivit uppfyllda eller inte. Det är ett tidskrävande arbete men på något sätt också självklart. Den information som kommer fram i vallöftesstudierna är enligt de flesta definitioner av valdemokrati helt nödvändig för att väljarna skall kunna fatta ett rationellt röstningsbeslut. Borde inte journalister för länge sedan gjort detta till ett naturligt inslag i varje medievalrörelse? Det känns som om vi bedriver forskning om något som borde vara elementa. (Lyckligtvis förekommer allt oftare ambitiösa genomgångar av partiers vallöften även i medierna).


2) Det är inte alldeles självklart att ju fler uppfyllda vallöften desto bättre
Min utgångspunkt har hittills varit att många uppfyllda vallöften är något gott för valdemokratin. Att det finns en god överenstämmelse mellan sagt och gjort skapar starkare förtroendeband mellan partier och väljare och det ger ökad tyngd åt partiernas valbudskap i samband med valrörelserna. Resultaten från vallöftesforskningen om att partier tenderar att uppfylla huvuddelen av sina vallöften är mycket positiva.

Men därmed inte sagt att 100 procent uppfyllda vallöften skulle vara eftersträvansvärt i sig självt: Vallöften fungerar bra som konkretioner av partiers ideologier. Men vallöften kringskär samtidigt partiers framtida handlingsutrymme och handlingsberedskap. Det är inte möjligt att förutse allt som kommer att hända under de kommande fyra åren. Partier som känner sig så bundna av givna löften att de tvingas infria dem trots att förutsättningarna kraftigt har förändrats gör kanske sina väljare en rejäl otjänst och frångår sina intentioner att representera sina väljares intressen. I vissa situationer skulle det kanske till och med vara vansinne att realisera vissa vallöften.

Inga kommentarer:

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...