11 november 2009

238 Allianslöften

Tvåhundratrettioåtta löften från Alliansens gemensamma manifest inför valet 2006 är (i likhet med tusentals andra vallöften från andra valrörelser) nu snyggt och prydligt kodade och listade med hjälp av textanalysverktyget Atlas.ti. Jag kommer att tillbringa ett stort antal forskardagar i november tillsammans med kollegorna Nicklas Håkansson och Elin Naurin i Statsvetenskapliga institutionens nya faciliteter för lagforskning. (Vem sa att samhällsvetenskaplig forskning nödvändigtvis behöver genomföras i ensamhet?) Just nu pryder Allianslöftena från 2006 whiteboardtavlan som referens i det fortsatta kodningsarbetet.


En av uppgifterna i vårt gemensamma VR-finansierade forskningsprojekt "Att hålla ord" är att systematiskt göra jämförelser mellan a) partiernas vallöften hämtade från valmanifesten, b) mediernas valrörelsebevakning av partiernas vallöften och c) väljarnas uppfattningar om vilka vallöften partierna har givit (och uppfyllt/brutit). När grovjobbet väl är gjort står vi om allt gått som vi tänkt med goda möjligheter att besvara ett stort antal intressanta frågeställningar om vallöftenas roll i den representativa valdemokratin.
Läs mer om vallöftesstudier i tidigare inlägg i den här kategorin.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Borde det inte vara mediernas uppgift att granska vallöften?

Varför ska forskare behöva göra sådan enkla faktainsamlingar

Erik

Henrik Oscarsson sa...

Mkt bra frågor, Erik. Medierna borde förstås göra mycket mer av denna grundläggande systematiska granskning. Bevakningen av vallöften borde vara mer omfattande, inte minst med tanke på att partierna faktiskt uppfyller mycket stora delar av de vallöften som ges.

Det är faktiskt inte helt enkelt att identifiera vad ett vallöfte egentligen är, och att bedöma huruvida vallöften blivit uppfyllda innebär mycket svåra avvägningar. Medierna fokuserar

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...