02 november 2009

Opinionsläget oktober

I denna månadens poll of polls särredovisar jag resultaten för de sju riksdagspartierna (se figuren). SVMP hade i oktober en opinionsledning över CFPKDM som ligger kring fyra procentenheter när man beräknar ett lokalt viktat medelvärde av alla opinionsundersökningar. Men sensommarens trend med ett långsamt växande gap mellan oppositionen och Alliansen tycks ha brutits. Opinionen tövar.När man plottar ut partiernas opinionsstöd på samma skala (0-50 procent) blir man påmind om hur mycket större S och M är just nu jämfört med sina betydligt mindre stödpartier.

Trots att man tillfört inrikespolitiken flera nya glosor som "Verklighetens folk" och "Åsiktseliten" som fått mycket uppmärksamhet är Kristdemokraterna alltjämt parkerade alldeles i närheten av fyraprocentspärren. Miljöpartiet håller kring 8 procent och Vänsterpartiet strax under 6 procent. Centerpartiets opinionsstöd är också stabilt kring strax över fem procent. Folkpartiet har krupit tillbaka till strax över sju. Socialdemokraterna ligger med näsan strax ovanför valresultatet från 2006 medan Moderaterna ligger i snitt på 28 procent.

8 kommentarer:

Krassman sa...

@Henrik
Din lilla poll of polls vi ser till höger, ser ut att vara en bild? Eller har du möjligtvis en widget på gång som man skulle kunna lägga på sin blogg?

Henrik Oscarsson sa...

Ingen widget på gång :) men jag tänker försöka att uppdatera så fort en ny mätning publiceras.

Lars sa...

Vad har hänt med din poll of polls för SD? Det var ett tag sedan sist.

Inge sa...

I den senaste mätning i Sverige av Sentio Research får De rödgröna 49 procent och alliansen 43,7 medan Sd får 4,6 procent.Mätningen gjordes 12-21 oktober. 2 882 personer har tillfrågats via telefon och webb.Mätningen stämmer rätt bra med Henrik Oscarssons bedömning av läget mellan blocken. DN har tidigare publicerat mätningar från Sentio R men inte nu längre.Man kan prenumerera på nyhetsbrev som info om resultat i stort men inte i detalj.

Henrik Oscarsson sa...

OK, Inge, tack. Jag har nu ansökt om att prenumerera på Sentios nyhetsbrev :)

Anonym sa...

Hej. Jag blir lite intreserad av hur din beräkning ser ut för att ta fram det lokalt viktade medelvärdet. Har du möjlighet att redogöra för det?

/Niclas K

Henrik Oscarsson sa...

Hej Nicklas!
Jag använder STATA 10 SE för att ta fram mina poll of polls. Antingen använder jag mig av funktionen lpoly eller så gör jag en lowess (lpoly tar fram den bästa lokala polynomiala regressionslinjen och lowess tar fram det bästa lokalt viktade medeltalet för varje tidpunkt, det vill säga ett medeltal som minimerar error sum of squares, ess). I båda fallen har man möljighet att välja "hur lokalt" viktade prediktionen är, i praktiken hur utslätad själva opinionstrenden är eller i vilken utsträckning i tiden näraliggande datapunkter skall ha inflytande på beräkningarna.

Nedan ett exempel hämtad från min .do-fil. Om man vill kan de predicerade värdena från lpoly och lowess sparas ned och användas som variabler i fortsatt analys.


* blockval viktad med lpoly ingen sentio ingen skop roten ur antal
twoway (scatter bblocket date if inst !=5 | inst !=7 | inst!=4 , mcolor(blue) msize(medsmall)) ///
(scatter sblocket date if inst !=5 | inst !=7 | inst != 4 , mcolor(red) msize(small) msymbol(circle)) ///
(lpoly sblocket date [fweight=viktning] if inst !=5 | inst !=7 | inst !=4, bwidth(15) degree(0) lcolor(red) lwidth(thick)) ///
(lpoly bblocket date [fweight=viktning] if inst !=5 | inst !=7 | inst !=4, bwidth(15) degree(0) lcolor(blue) lwidth(thick)), ///
ytitle(Procent) ///
ylabel(, labsize(medium) angle(horizontal)) ///
xtitle(Datum) ///
xlabel(#26, labsize(medium) angle(vertical) format(%tdmonCCYY)) ///
legend(off) xsize(5) ysize(3)

Henrik Oscarsson sa...

Här är ett exempel med alla mätpunkter, ingen viktning och med lowess istället för lpoly (den har jag nog använt flitigast historiskt)

* blockval
twoway (scatter bblocket date, mcolor(blue) msize(medsmall)) ///
(scatter sblocket date, mcolor(red) msize(small) msymbol(circle)) ///
(lowess sblocket date, mean bwidth(0.10) lcolor(red) lwidth(thick)) ///
(lowess bblocket date, mean bwidth(0.10) lcolor(blue) lwidth(thick)), ///
ytitle(Procent) ///
ylabel(, labsize(medium) angle(horizontal)) ///
xtitle(Datum) ///
xlabel(#26, labsize(medium) angle(vertical) format(%tdmonCCYY)) ///
legend(off) xsize(5) ysize(3)

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...