02 december 2009

PP lokomotiv för högt valdeltagande

Statistiska centralbyrån släppte idag sin sedvanliga analys av valdeltagandet i olika befolkningsgrupper i samband med Europaparlamentsvalet 2009. Valet var ett mobiliseringsval där valdeltagandet totalt sett ökade med 7,6 procentenheter. Alla riksdagspartier (utom Vänsterpartiet) lyckades få fler väljare att rösta på dem 2009 än vad som var fallet 2004.

Vad som inte varit känt förrän idag är hur valdeltagandet ser ut i olika befolkningsgrupper. Särskilt intressant är förstås hur stor valdeltagandeökning som ägde rum i de olika ungdomsgrupperna. SCB bekräftar det som många haft på känn. Bland unga män 18-24 år ökade valdeltagandet kraftigt, från 23,5 procent 2004 till hela 37,8 procent 2009. Valdeltagandeökningen är dubbelt så stor (+14,6 pe) i den här gruppen som i befolkningen som helhet.

Med reservation för att framtida mikroanalyser behövs för att göra oss ännu säkrare vågar jag redan dra slutsatsen att Piratpartiets mobilisering av unga i samband med valet varit en starkt bidragande orsak till att valdeltagandet ökade så mycket i just ungdomsgrupperna. Vi vet från SVTs vallokalundersökning att bland väljare under 25 år (korrigerat) blev Piratpartiet största parti. Samtidigt visar ålderssammansättningen av PPs väljare att omkring hälften är äldre än 30 år, vilket också betyder att PP bidrog till högre valdeltagande även bland de äldre åldersgrupperna. Det blir intressant att plocka vidare i detta nu när jag och Sören Holmberg börjar analysera resultaten av 2009 års Europaparlamentsvalundersökning.

Att delta i val är en vaneskapande handling. Rösthandlingen har i sig själv en kraftigt socialiserande effekt. Sannolikheten att man återvänder till valurnorna när man väl har begått sin röstningsdebut är mycket hög. I 2010 års val kommer gruppen unga väljare (18-25 år) vara större än i något tidigare riksdagsval. Att framgångsrikt kunna mobilisera dessa ungdomsgrupper kan innebära skillnaden mellan blå och röd valseger. Piratpartiet har visat att det går att mobilisera även mycket unga väljare även i sammanhang (läs EUP-val) där det historiskt har varit allra svårast.

8 kommentarer:

Björn Felten sa...

Är det nu det är dags för mig att säga "vad var det jag sa" (redan innan valet), eller måste jag vänta ytterligare någon tid? :)

Anonym sa...

Hej Henrik. Mycket intressant inlägg. Har du något bra ställe där man kan nå dig på. Typ email?

Stefan sa...

Anonym: Hans emailadress finns på www.valforskning.pol.gu.se ser det ut som.

Johan mlg sa...

> Alla partiet (utom Vänsterpartiet) lyckades få fler väljare att rösta på dem 2009 än vad som var fallet 2004.

Glömde du inte JL nu? ;)

Demokratibloggen sa...

”… Det socialdemokratiska partiets kamp för att bilda ett parti som skulle leda Sverige ut ur fattigdom och elände har för länge sedan dödats av dagens landsförrädiska patrask. Det borde vara dödsstraff på landsförrädare!

Det skitiga patrasket har INGENTING med folkets kamp att göra. Det socialdemokratiska parti som bildades och efter mycket möda och kamp, och slutligen genomdrev välfärden i vårt land, har dessa förrädare så gruvligt svikit så att idag återstår det Absolut Ingenting av folkets demokratiska parti … I n g e n t i n g ! …

… Idag talar sossarna om att ta hit obegränsat med utlänningar, sådana som under socialdemokratins ungdom benämndes svartfötter, sådana som tar våra jobb och förstör landet ...

Vi ska slänga ut ockupanterna från vårt vackra land, samtidigt som kujonerna i Sveriges riksdag kan vänta sig hårda straff för sitt svek …”

http://demokratbloggen.wordpress.com/

Anonym sa...

Min e-postadress är: henrik.oscarsson@pol.gu.se /Henrik

Henrik Oscarsson sa...

@Johan: (riksdags-)partier skall det väl vara :) i texten.

Henrik Oscarsson sa...

Jag gjorde en ändring i texten och bytte ut "30 år" mot "25 år". Piratpartiet var enligt SvtValu största parti bland personer yngre än 25 år. Rätt skall vara rätt.

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...