21 januari 2010

Hur förstagångsväljare röstar

Apropå den nygamla nyheten om att vi i samband med 2010 års riksdagsval kommer att slå nytt rekord i antalet väljare (497 000) som begår sin röstningsdebut: I tabellen nedan redovisas resultat från de svenska valundersökningarna som visar hur många procentenheters högre (+) respektive lägre (-) stöd de olika partierna haft bland förstagångsväljare jämfört med valmanskåren som helhet.Kommentar: Minussiffror visar att partiet gjort ett sämre val bland förstagångsväljarna än i väljarkåren som helhet. Plussiffror visar att partiet gjort ett bättre val bland förstagångsväljarna än i väljarkåren som helhet. Källa: SCB/Svenska valforskningsprogrammet.

Det intressantaste i tabellen är kolumnen längst till höger som visar hur mycket förstagångsväljarnas röstningsbeteende avviker från valmanskåren som helhet (summerade avvikelser dividerat med två). Ju högre tal desto större avvikelser. Resultaten visar att det är valen 1998 och 2002 som skiljer ut sig historiskt som de val där förstagångsväljarnas röstningsbeteende avvikit som mest. I de valen skördade vänsterpartiet och miljöpartiet sina största relativa framgångar bland förstagångsväljare samtidigt som det gick som knackigast för socialdemokraterna.

3 kommentarer:

J. Mikael Olsson sa...

Intressant att se att centern endast var speciellt populärt hos förstagångsväljare under Fälldins tid. Vad ska Maud dra för slutsater av det?

Stefan sa...

Det vore intressant att se om det finns något samband mellan andelen förstagångsväljare och om partiet är på uppgång eller nergång. Förstagångsväljare har ju fler gånger kvar att rösta, sas. Ännu intressantare vore det att se om partier med hög andel äldre väljare minskar i kommande val (när en del av de väljarna dör).

T ex har ju mp varit på väg upp en längre tid och c ner, och det stämmer ju väl med siffrorna på unga och gamla väljare.

Henrik Oscarsson sa...

@Stefan: Förstagångsväljarnas större trendkänslighet finns en hel del skrivet om. Det finns en tendens bland "nyfödda" väljare att partier med medgång får extra betalt samtidigt som partier med motvind har det extra jobbigt.

Inför de tidigare valen har det varit en god idé att titta närmare på trenderna bland förstagångsväljarna. Den enda mätserie där detta är möjligt (tillräckligt med unga väljare för att dra rimliga slutsatser) är Statistiska centralbyråns partisympatiundersökning (SCB/PSU).

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...