01 februari 2010

Fel att valår är tätare

Stämmer det verkligen att val i Sverige brukar bli jämna? Nej, åtminstone inte om man med jämnt val menar att det är jämnt mellan blocken. Det finns inga belägg för att det skulle vara jämnare mellan blocken under valår jämfört med icke valår.

En analys av Sifos 445 mätningar sedan 1967 visar att det snarare är precis tvärtom. De absoluta blockskillnaderna är faktiskt mindre under icke-valår (snitt 6,5 procentenheter) än vad de är under valårens nio första månader (snitt 7,6 procentenheter). Skillnaden är statistiskt signifikant. Att valår skulle tendera att vara mer spännande än icke-valår är en felaktig generalisering.

Gör man om samma analys för perioden efter 1990 krossas myten om de mer spännande valåren definitivt. I genomsnitt har de 40 valårsmätningarna (första nio månader av valåren) visat 10,4 procentenheters blockskillnad. Det är klart större avstånd mellan blocken än de 167 icke-valårsmätningar som visat 7,4 procentenheters blockskillnad. Förklaringen till resultatet är förstås, vilket många tycks ha glömt, att valen 1994, 1998 och 2002 nästan helt saknade spänning när det gällde regeringsfrågan.

Men utvecklingen under själva valåren då? Finns det generella tendenser till ett "tighter race" ju närmare valen vi kommer? Visar till exempel augusti- och septembermätningarna inför valen mindre blockdifferenser än januari- och februarimätningarna? Svaret är ja. Men det handlar samtidigt om blygsamma och icke statistiskt signifikanta förändringar. I snitt har blockdifferenserna tidigt under valåren blivit 1,5 procentenhet mindre när valrörelsen kommer in i sitt slutskede. Men variationerna från val till val är mycket stora.

5 kommentarer:

Lumor sa...

Mycket intressant. Har du några siffror om något block brukar vinna mer under valår?

Lumor sa...

Hittade en text som gav alla siffror för regeringspartierna tillbaka tll 70-talet och det verkar inte vara några större skillnader mellan hur mycket det borgerliga blocket vinner när de regerar och hur mycket s vinner när de regerar.

Henrik Ekengren Oscarsson sa...

Jag gjorde en analys av sittande regeringars valspurtar under valåren 1968-2006 här: http://www.henrikoscarsson.com/2009/10/om-regeringspartiers-opinionsutveckling.html

Lumor sa...

Ja, tack det var den jag hittade.

Anonym sa...

Jag skulle tycka det var väldigt spännande med ett blogginlägg med lite perspektiv på vad som händer med opionsundersökningar när man använder en fast panel som tex United Minds.

Vinnare av valtipset 2018

Nu är valtipset 2018 avgjort! Vinnaren av årets valtips i sex-månader-före-valet-klassen blev Alexander Jonsson med ett medelfel per parti s...